Day: November 18, 2023

AIS อุ่นใจ CYBER ดึง ตำรวจไซเบอร์ตีแผ่คดีดัง สู่ ละครคุณธรรม 12 เรื่อง

  AIS อุ่นใจ CYBER เดินหน้าภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับคนไทย ผ่านการพัฒนาเครื่องมือป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล ควบคู่ไปกับสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมทักษะดิจิทัล ด้วยการใช้วิธีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับผู้คนในแต่ละกลุ่ม   ล่าสุดได้ทำงานร่วมกับตำรวจไซเบอร์ พร้อม ค่ายละครโซเชียล 3 ค่ายดัง กุลิฟิล์ม ทีแก๊งค์ และทีมสร้างฝัน ส่ง 12 ละครคุณธรรม จากคดีดังภัยไซเบอร์ ร่วมตีแผ่กลลวงของมิจฉาชีพ พร้อมแนะวิธีการรับมือ ในรูปแบบละครสะท้อนสังคมที่กำลังได้รับความนิยม สนุกเข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงคนไทยในทุกช่วงวัย   นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า จากการทำงานเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลภายใต้ภารกิจของ AIS อุ่นใจ CYBER ทำให้เราเห็นถึงปัญหาจากภัยไซเบอร์ที่ยังมีผู้ไม่รู้เท่าทันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย

“ทิพยประกันภัย” มุ่ง Digital Insurance เข้าถึงทุกกลุ่ม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

  “ทิพยประกันภัย” ครบรอบ 72 ปี ตอกย้ำความเป็นตัวจริง “TIP FOR REAL” จากประสบการณ์ ในการดูแลคนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยบริการด้านการรับประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอื่น ๆ รวมทั้งประกันภัยโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยเสมอมา จนได้รับการการันตีถึงศักยภาพด้วยรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าทิพยประกันภัยเป็นองค์กรคุณภาพอย่างแท้จริง ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป

Scroll to Top