การผสานรวมเทคโนโลยี ไอที และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (โอที) ในภาคการผลิต ตอบ โจทย์โลกอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล

Spread the love

หลังเกิดโรคระบาด ภาคอุตสาหกรรมการผลิตคาดว่าจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ สำหรับเศรษฐกิจ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทอุตสาหกรรมกำลังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถ ปรับใช้แอปพลิเคชันและบริการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้มีความคล่องตัว

 

สิ่งที่เห็นในปี 2564 และนับจากนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีการนำ IoT สำหรับภาคอุตสาหกรรม หรือ Industrial Internet of Things (IIoT) มาใช้งานเพิ่มมากขึ้น การ์ตเนอร์ คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 องค์กร 50% จะใช้แพลตฟอร์ม IIoT พร้อมกับมีการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรับข้อมูลจากจุดต่างๆ ในเครือข่าย และปรับปรุง การดำเนินงานของโรงงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีเพียง 10% ที่นำ IIoT มาใช้งาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโต และไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นหลักในภูมิภาคนี้

 

ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และสถานการณ์ในอนาคตของตลาดยังคงดูสดใส อีกทั้งยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ช่วยดูแล การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งช่วยผลักดันให้ไทยก้าวเดินออกห่างจากอุตสาหกรรมดั้งเดิม ไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงหรือระบบอัจฉริยะ ความตั้งใจในการเสริมศักยภาพให้กับผู้ผลิต

 

ติดปีกด้วยเครื่องมือดิจิทัล

 

จากการสำรวจของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เมื่อปี 2563 คาดการณ์ว่าฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ของไทยจะเติบโต 4.40% คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 286,448 ล้านบาท ปัจจัยหลักของการเติบโตมาจากมีโครงการต่างๆ ดำเนินการอยู่ รวมถึงการวางแผนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และความพร้อมสำหรับหลังโควิด-19 นวัตกรรมเกี่ยวกับ IoT และระบบอัตโนมัติ รวมถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้มากขึ้นในโรงงานแทนที่แรงงานต่างชาติ และงานอื่น ๆ ที่แรงงานไทยปฏิเสธ

 

การที่ข้อมูลได้กลายเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงองค์กรและเป็นรากฐานแห่งวิวัฒนาการของภาคการผลิต ดังนั้น ผู้ผลิตจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อีกต่อไป ข้อมูลยังช่วยให้ ซัพพลายเชนภาคอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงแบบดั้งเดิม ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบ ที่เชื่อมต่อกัน ทำให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการ ให้ดีขึ้น และสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน อีกทั้งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวยังนำมาซึ่งการผสานรวมของโลกไอที และโอที เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเดิมอีกระดับ

 

การผสานรวมของโลกไอที และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการโอที ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัล การผสานรวมของระบบไอที และโอที ในภาคการผลิตไม่ใช่แนวคิดใหม่ ที่จริงมีการพูดถึงแนวโน้มดังกล่าว ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2011 และที่จริงในทุกวันนี้ ผู้ดูแลระบบไอที ในบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต้องรับมือกับเรื่องโอที มากกว่าที่เคยเป็นมา

 

บทบาทของทีมงานด้านไอที และโอที ในองค์กรเหล่านี้ได้เติบโตขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการตรวจสอบ ระบบอีเทอร์เน็ตภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงการดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับด้านโอที ให้ทำงานได้ ตามปกติ อีกทั้งขอบเขตด้านไอที และ OT ก็มีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้น มีการส่งข้อมูลจากโรงงาน ไปยังระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) หรือระบบคลาวด์ ภายใต้ความท้าทายที่ว่าจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ทั้งสองทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แม้จะมีจุดแข็ง มุมมอง องค์ความรู้ และงานที่ให้ความสำคัญแตกต่างกันไป

 

ทีมงานด้านไอที มักให้ความสำคัญกับข้อมูลธุรกิจและการอัปเดตให้ทันเทคโนโลยี ขณะที่ทีมงานด้านโอที มักมองถึงประสิทธิภาพของภาคการผลิตและความยั่งยืนในกระบวนการ การตามหาจุดสมดุล ที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจจึงเป็นเรื่องยาก และก้าวต่อไปที่ควรดำเนินการก็คือ การทำให้ทั้งสองฝ่าย เข้าใจภาพรวมในกระบวนการทั้งหมด

 

งานด้านไอที และโอที มีชุดเครื่องมือที่ต่างกันภายใต้มาตรฐานและโปรโตคอลจำนวนมากที่ไม่เหมือนกัน ปัญหาดังกล่าวจะทวีคูณในองค์กรขนาดใหญ่ที่อาจประกอบด้วยอุปกรณ์ด้านไอที และโอที ที่หลากหลายสถานที่จำนวนนับร้อยนับพันเครื่อง เพราะอาจหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากปัญหาที่เล็ดรอดสายตาของทั้งสองทีม ดังนั้น ระหว่างที่ผู้ผลิตต่างมุ่งมั่นให้การผสานความร่วมมือ ดำเนินไปอย่างราบรื่น ผู้ผลิตก็ควรพิจารณาถึง เทคโนโลยีที่จะช่วยดูแล กระบวนการทำงานทั้งหมด ในฟากการผลิตโดย:

 

1. การมอนิเตอร์ระบบโอที และโครงสร้างพื้นฐานภาคอุตสาหกรรม – เพื่อให้เข้าใจสภาวะในโรงงานผ่านการสังเกตและการมอนิเตอร์อุปกรณ์พิเศษในฝั่ง OT เช่น

 

● อุปกรณ์อีเทอร์เน็ตภาคอุตสาหกรรมอย่าง เราเตอร์ สวิตช์ และไฟร์วอลล์
● ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคอุตสาหกรรมซึ่งใช้จัดเก็บอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์
● เกตเวย์ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมส่วนต่างๆ ที่มีการแปลงโปรโตคอล รวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และถ่ายโอนไปยังปลายทางต่างๆ

 

2. การดูแลให้การทำงานของตัวควบคุมและระบบสั่งงานเป็นไปตามปกติ – การมอนิเตอร์ระบบโรงงานอย่าง SCADA และ MES ตลอดจนการดูแลให้การทำงานเป็นไปตามปกติถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถาปัตยกรรมเชิงอุตสาหกรรม เพราะหากระบบมีปัญหาก็อาจก่อความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาลได้ในทันที

 

3. การผสานข้อมูลโอทีภายใต้แนวคิดการมอนิเตอร์ระบบ – ปิดจุดบอดในโครงสร้างระบบโดยการผสานรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ภายใต้เครื่องมือชิ้นเดียวซึ่งช่วยแสดงภาพรวมการทำงานขององค์ประกอบด้านไอที และโอที ได้ทุกส่วน

 

เมื่อผู้ผลิตสามารถสังเกต ติดตาม จัดการ เข้าใจ และดำเนินการตามข้อมูลที่รวบรวมได้มา ก็จะสามารถขับเคลื่อนทิศทางของข้อมูลและกระบวนการด้วยบุคลากร และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ของฝั่งใด จะอยู่รวมศูนย์หรือสุดปลายขอบ ความสามารถในการมอนิเตอร์ระบบ เครือข่ายซัพพลายแบบดิจิทัลทั้งหมด และการดูแลให้ระบบทำงานเป็นปกติ จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

 

ดังนั้นในยามที่เราก้าวเดินสู่อนาคต นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นสิ่งที่มีศักยภาพต่อการผลักดันให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตบนเวทีโลก ซึ่ง Paessler ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการมอนิเตอร์ระบบไอที มีความเข้าใจในบทบาทของข้อมูล อันทำหน้าที่เป็นเข็มทิศชี้ทางแก่อุตสาหกรรม และด้วยโซลูชันการมอนิเตอร์ระบบ PRTG

 

ทำให้ Paessler พร้อมที่จะช่วยเหลือธุรกิจและผู้ผลิตในการติดตามการผสานรวมของโลกไอที และ โอที ตลอดจน ดูแลกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลให้เดินหน้าอย่างราบรื่น และช่วยให้สามารถ มอนิเตอร์ข้อมูลได้ดีขึ้น ทั้งในสถานที่เดียวกัน และในสาขาต่างๆ

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้