ผลสำรวจจากเลอโนโวพบ 3 ใน 5 ของ CIO ต้องการเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์มากกว่าเดิม

Spread the love

 

ผลสำรวจล่าสุดจากเลอโนโว ซึ่งสำรวจบทบาทหน้าที่ของ CIO หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ทั่วโลก พบว่า บทบาทหน้าที่ของ CIO ในปัจจุบันนั้นรับผิดชอบมากขึ้นกว่าการดูแลด้านเทคโนโลยีขององค์กร แต่ยังรวมถึงช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

 

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเสมือนเป็นแกนกลางหลักที่เชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน กลยุทธองค์กร, ไฟแนนซ์, นวัตกรรม, ปฎิบัติการณ์, หรือแม้กระทั่งการจัดหาคัดสรรพนักงาน ด้วยเหตุนี้เอง CIO ในปัจจุบันจึงมีบทบาทการทำงานที่เพิ่มขึ้น

 

โดยต้องรับหน้าที่ทำงานร่วมกับผู้นำของแต่ละแผนกเพื่อปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อเทคโนโลยีคือแกนกลางในทุกส่วนของธุรกิจ CIO กว่า 500 ราย จากทั่วโลกต่างมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า ธุรกิจจะต้องมีการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและความอยู่รอดทางธุรกิจ

 

CIO เกือบทั้งหมดที่ทำแบบสำรวจเชื่อว่าบทบาทของตนเองมีการพัฒนาและขยายออกไปกว่าเก่ามากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยพวกเขาได้เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจทางธุรกิจที่นอกเหนือกว่าเรื่องเทคโนโลยี

 

 

CIO ถึง 9 ใน 10 ราย กล่าวว่า บทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขาได้ขยายออกไปนอกเหนือจากด้านเทคโนโลยี โดยบทบาทที่เพิ่มเติมมีทั้งใน ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานทางธุรกิจ (56%) ด้านสังคมและความยั่งยืน/ESG (45%) ด้านความแตกต่างที่เท่าเทียม/DE&I (42%) ด้านทรัพยากรบุคคล/การมองหาพนักงานที่มีความสามารถ (39%) และด้านการขาย/การตลาด (32%)

 

82% กล่าวว่าบทบาท CIO ของตนเองมีความท้าทายมากขึ้นเมื่อเทียบกับสองปีก่อน ซึ่งเป็นความท้าทายที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การใช้ AI และระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น ไปจนถึงการรับพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาเพื่อร่วมทีมและทำงานรูปแบบรีโมท

 

CIO พบว่าปัญหาที่แก้ไขยากมักเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว/ความปลอดภัยของข้อมูล (66%) การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์/แรนซัมแวร์ (66%) การตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้ทัน (65%) การจัดการระบบนิเวศของผู้จำหน่ายไอทีที่ไม่เป็นระเบียบ (61%) และการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ (60%)

 

CIO ส่วนใหญ่เชื่อว่าบทบาทของตนเองภายในองค์กรมีอิทธิพลมากขึ้น มากกว่า 3 ใน 4 ของ CIO กล่าวว่า พวกเขามีส่วนกับการเติบโตและความมั่งคั่งโดยรวมของบริษัทมากกว่าผู้บริหารขั้นสูงในแผนกอื่น ๆ 88% ของ CIO เห็นด้วยกับประโยคที่ว่า “บทบาทของฉันในฐานะ CIO ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรของฉัน”

 

CIO ที่ถูกสำรวจต่างเห็นพ้องกันว่า ผู้จำหน่ายและให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่องค์กรของตนมีบทบาทสำคัญกับความสำเร็จโดยรวมของบริษัท 61% ของ CIO ที่ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า หากธุรกิจไม่เริ่มการลงทุนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ในช่วงระยะไม่กี่สัปดาห์ธุรกิจจะประสบกับปัญหาอย่างแน่นอน และนี่คือสัญญาณบ่งบอกถึงบทบาทของเทคโนโลยีว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ มากกว่าเป็นเครื่องมือเพื่อการลดต้นทุน

 

ในอีกห้าปีข้างหน้า CIO มีความคาดหวังให้ ผู้ขายหรือผู้จัดหาเทคโนโลยี มีส่วนช่วยในการ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวให้แก่องค์กร (60%) การการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบและการดำเนินงาน (52%) ช่วยลดความซับซ้อนในการปรับใช้และบำรุงรักษาเทคโนโลยี (50%) และเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน (43%)

 

8 ใน 10 ของ CIO เห็นด้วยว่าผู้จำหน่ายเทคโนโลยีของตนมี “ประสิทธิภาพสูงในการต่อยอดพัฒนา ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มผลิตผลโดยรวมของบริษัทของพวกเขา”

 

เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายใหม่ ๆ และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป CIO มีความเห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยี(Tech Stack) ในปัจจุบันยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก เมื่อมีโอกาสในการรีบูตจากศูนย์ CIO ส่วนใหญ่ (57%) กล่าวว่าพวกเขาอยากปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีภายในองค์กรใหม่เกือบทั้งหมดหากทำได้

 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 63% ของบริษัทต่าง ๆ กำลังใช้บริการ Device-as-a-Service ในกลุ่มเทคโนโลยี (Tech Stack) มากขึ้น เมื่อรูปแบบของธุรกิจเปลี่ยนไป CIO เกือบทั้งหมด (92%) จะพิจารณาเพิ่มข้อเสนอสำหรับ aaS ใหม่อย่างแน่นอนหรืออาจจะอีกในอีกสองปีข้างหน้า

 

 

เคน หว่อง ประธานกลุ่มธุรกิจ Lenovo Solutions and Services Group กล่าวว่า CIO สมัยใหม่คือผู้ควบคุมภารกิจ ขององค์กร ซึ่งบทบาทของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่การนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืน ไปจนถึงการเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน และการจัดการปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีทั่วโลก

 

ในปัจจุบัน CIO ทำหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงแค่ระบบเทคโนโลยีทั้งระบบ แต่ยังรวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่เทคโนโลยีได้เข้าไปมีบทบาท ซึ่งรายงานการวิจัยของเลอโนโวแสดงให้เห็นว่าเหล่า CIO พร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ ๆ และพวกเขากำลังมองหาพันธมิตรผู้ขาย เพื่อนำองค์กรของพวกเขาสู่ความสำเร็จ

 

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้โซลูชันไอทีที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น โซลูชันของเลอโนโวจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างขององค์กร ผ่านบริการ Everything-as-a-Service บน ​​Lenovo TruScale ซึ่งให้ความยืดหยุ่นที่สอดคล้องไปกับโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการและตรงตามงบประมาณที่มีอยู่

 

ผสานด้วยความเชี่ยวชาญและบริการของเลอโนโวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ CIO มีเวลาเพื่อเสริมสร้างธุรกิจด้านกลยุทธ์และอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งเมื่อธุรกิจทุกขนาดกำลังต้องการความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ โซลูชันรูปแบบ Cloud-like หรือเหมือนคลาวด์ที่ปรับขนาดได้คือคำตอบของสิ่งที่พวกเขามองหา

 

การคาดการณ์อุตสาหกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Technology Business Research ได้ระบุว่า Device Subscription Service มีการเติบโตจากปี 2020 ถึงปี 2024 ที่ CAGR 26% และศูนย์ข้อมูลบริการสมัครสมาชิกได้เติบโตขึ้น 42% ในช่วงเวลาเดียวกัน2 โซลูชัน As-a-Service เป็นเครื่องมือสนับสนุนและบริการที่สำคัญต่อภารกิจของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีตามต้องการได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว พร้อมทั้งลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้น

 

บริการของเลอโนโวมีความยืดหยุ่นและเรียบง่าย ซึ่งช่วยองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่ภาคการศึกษา ไปจนถึงภาคอากาศยาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำเนินงานในอนาคตได้อีกด้วย

 

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้