สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ นั่ง CEO คนใหม่ WHAUP

Spread the love

 

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP”) แต่งตั้ง “สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ” เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค.นี้ เพื่อต่อยอดธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ-ไฟ) ทั้งใน-นอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ พร้อมแต่งตั้ง“นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคนใหม่ ดูแลเรื่อง Operation ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ CEO คนใหม่

 

ประกาศเดินหน้าสานต่อการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในประเทศไทย -ต่างประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาโซลูชั่นด้านสาธารณูปโภคและพลังงานหมุนเวียนใหม่ ๆ

 

 

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP”) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง “นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ” เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์การแสวงหาโอกาสการต่อยอดการลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ในรูปแบบต่าง ๆ

 

อาทิ การพัฒนาโครงการใหม่ๆ (Green field) การร่วมทุน (Joint Venture) และการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาโซลูชั่นสำหรับธุรกิจสาธารณูปโภค และ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ โดยเอาเทคโนโลยีเป็นตัวนำเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่จะเป็น technology company ภายในสามปี เพื่อตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

 

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานของนายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ที่เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP”)

 

ดิฉันเชื่อมั่นว่าจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งเข้ามาสานต่อนโยบายการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานให้เติบโตอย่างโดดเด่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

พร้อมกันนี้ WHAUP ยังได้แต่งตั้ง “นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์” เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคนใหม่ ที่จะมาดูแลเรื่อง Operation ของ WHAUP ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นการเสริมทัพทีมบริหารของ WHAUP ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนด้านสาธารณูปโภค และพลังงานทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

 

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “WHAUP” เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ “WHAUP” ภายใต้ “ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป” และด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญการทำงานในสายงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานมากกว่า 20 ปี การเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะนำ “WHAUP” ให้บรรลุเป้าหมายสอดรับกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565 – 2569) เพื่อแสวงหาโอกาส ในการลงทุนทั้งทางด้านธุรกิจ สาธารณูปโภค และ การพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

โดยมีแนวคิดการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ แตะระดับ 6,000 ล้านบาท พร้อมทั้ง รักษาระดับอัตราผลกำไร EBITDA ในระดับสูงกว่าร้อยละ 50 จากการเติบโตของธุรกิจหลัก (น้ำ-ไฟฟ้า) ภายใต้งบลงทุนสำหรับรองรับการขยายตัวธุรกิจใน 5 ปีต่อจากนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

ธุรกิจสาธารณูปโภค : บริษัทฯเตรียมใช้เงินลงทุนประมาณ 50% ของบลงทุนรวมในแผน 5 ปี จะโดยขยายธุรกิจน้ำในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ผ่านการสำรวจหาแหล่งน้ำดิบทางเลือกต่างๆ เพื่อความมั่นคงและบริหารต้นทุนในการซื้อน้ำดิบ และต่อยอดการพัฒนาโครงการ Wastewater Reclamation หรือ การนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วมากลับใช้ใหม่ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ทั้งในแง่ความพึงพอใจของลูกค้า การดูแลสิ่งแวดล้อม และ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ

 

โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัทฯ เพื่อผลิตน้ำมูลค่าเพิ่ม อาทิ น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) น้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) นอกจากนี้การลงทุนเพิ่มสำหรับ Smart Utilities Service Platform และโซลูชั่นใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานและส่งมอบบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้ามียอดการจำหน่ายและบริหารจัดการน้ำจากในประเทศ 128 ล้านลูกบาศก์เมตร และต่างประเทศ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นอัตราการเติบโต 13% จากปีก่อนหน้า

 

ธุรกิจด้านพลังงาน : บริษัทฯจะเน้นเดินหน้าขยายพอร์ตทั้งโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2565 ตั้งเป้ายอดเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สะสมเพิ่มเป็น 150 เมกะวัตต์ จากปีก่อนที่มียอดเซ็นสัญญาสะสม 92 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นแตะ 700 เมกะวัตต์

 

นอกจากนี้ “WHAUP” จะเดินหน้าเพื่อเตรียมการสู่อนาคตสำหรับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มพลังงานอัจฉริยะ เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ หรือ ระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer Energy Trading ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร จาก บมจ.ปตท. “PTT” และ บริษัท เซอร์ทิส จำกัด “Sertis”

 

เพื่อร่วมพัฒนาระบบ Trading Platform ภายใต้ชื่อว่า “RENEX” โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการซื้อขายพลังงาน ระหว่างผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ERC Sandbox หรือ โครงการทดลองด้านนวัตกรรมพลังงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายในการทดลองให้บริการซื้อขายเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นภายในไตรมาส 2/2565 ซึ่งระบบการซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้พอร์ตพลังงานหมุนเวียนของ “WHAUP” เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “WHAUP” กล่าวว่า นอกจากแผนดังกล่าวในข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังมีการนำ Battery Energy Storage System (BESS) หรือระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสนอเป็นบริการให้แก่ลูกค้า รวมถึงการศึกษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Microgrid เพื่อยกระดับระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ในการต่อยอดธุรกิจ Renewable Energy และสร้าง Business Model ใหม่ให้กับบริษัทฯ

 

ดังนั้นโดยส่วนตัวมีความตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารองค์กร “WHAUP” เพื่อผลักดันให้บริษัทฯมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเติบโตอย่างมั่นคงควบคู่และก้าวไปพร้อมกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย TikTok กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้