อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการบำรุงรักษาและบริหารกิจการประปาชุมชนอย่างยั่งยืน

Spread the love

 

กว่า 4 ปีที่อีสท์ วอเตอร์ มุ่งมั่นเพื่อยกระดับการผลิตน้ำประปาชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จัดทำโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix It Center โดยผนึกกำลังร่วมกันกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาการใช้งานระบบประปาชุมชนและประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคอุปโภค-บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำให้แก่ชุมชน

 

การพัฒนาระบบประปาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพนั้น เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เน้นพัฒนาการใช้งานระบบประปาชุมชนหรือหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ โดยอีสท์ วอเตอร์ได้เริ่มทำการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ภาคตะวันออก แล้วพบว่างานระบบประปาชุมชนหลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของชุมชน สาเหตุเกิดจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน อีสท์ วอเตอร์จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุง และฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน และอบรมในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน โดยยึดหลักการ “ชุมชนสอนชุมชน” ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง

 

ในปี 2560-2564 กว่า 40 ชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด อันได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ที่ได้เคยเข้าร่วมในโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนที่ดำเนินโครงการโดยอีสท์ วอเตอร์ ได้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นเสียงเดียวกันว่า ชุมชนและหมู่บ้านได้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี และไม่เกิดการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งสามารถดูแลรักษาระบบประปาชุมชนได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

 

ปี 2565 อีสท์ วอเตอร์ ยังเดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชน โดยการบูรณาการร่วมกับโครงการ Fix It Center สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกทั้ง 9 แห่ง ที่ได้รับการอบรมจากอีสท์ วอเตอร์ เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบประปาของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก

 

เพื่อให้บริหารจัดการและควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนได้อย่างถูกวิธี ใช้งานระบบประปามีประสิทธิภาพ ผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว รวมถึงการบริหารจัดการระบบประปาชุมชนให้มีความยั่งยืน

 

 

โดย อีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบประปาชุมชนโครงการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน มีเป้าหมายพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านในจังหวัดจันทบุรี ให้ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาจำนวน 9 แห่ง ได้แก่

 

191 ม.13 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
บ้านซอยสอง ม.1 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
บ้านคลองตาขำ ม.8 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

 

บ้านสุขใจ ม.7 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
บ้านหินดาด ม.8 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
บ้านคลองยายไท ม.18 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี,
ม.3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคตราด

 

บ้านขุนซ่อง ม.3 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ม.13 บ้านคลองพริก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
โดยชุมชนเหล่านี้จะได้รับการแนะนำการควบคุมระบบน้ำประปาอย่างถูกวิธี จากสถาบันในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

 

 

รวมถึงการบูรณาการบริหารจัดการน้ำประปาแบบเบ็ดเสร็จ โดยเริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบประปาชุมชนให้คณะกรรมการประปาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารจัดการระบบประปาชุมชนอย่างเป็นระบบโดยมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ กำลังคน การบริหารกิจการประปาชุมชนให้เกิดรายได้ และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง

 

โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน มีน้ำประปาสะอาด คุณภาพดีจากการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนอย่างถูกต้องและบริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

LASTEST NEWS

TAG
5G LINE ประเทศไทย TikTok การลงทุน การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ดิจิทัล คอนเท็นต์ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน ดีแทค ที่อยู่อาศัย ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้