เอบีม คอนซัลติ้ง จับมือ กรุงไทยการไฟฟ้า พัฒนาคลังสินค้า AI ดิจิทัลโซลูชันจากเอบีม ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า

Spread the love

เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร จับมือกับบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์  ชาร์ป (SHARP)  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบผ่านการผสาน โซลูชัน SAP และระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลอัตโนมัติ (AS/RS) เข้าด้วยกัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 โครงการคลังสินค้าอัตโนมัติได้เปลี่ยนคลังสินค้าของชาร์ปให้กลายเป็นหนึ่งในคลังสินค้าลำดับแรกๆ ในประเทศไทยที่ใช้ระบบ AI ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยระบบอัตโนมัติได้ช่วยปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน การจัดการกำลังคน ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์

 

ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า มองเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานได้ตามปกติแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น ภาวะขาดแคลนกำลังคน การเข้าถึงข้อมูลในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Visibility) และการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 

จากการนำระบบ AS/RS และโซลูชัน SAP ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำมาใช้ ส่งผลให้ความจุของคลังสินค้าชาร์ปเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เวลาตอบสนองคำสั่งซื้อที่เร็วขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่องทางอีคอมเมิร์ซ และลดความต้องการทางกำลังคนให้เหลือเพียงหนึ่งในสามของจำนวนคนทั้งหมดเมื่อเทียบกับคลังสินค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งมีบทบาทในการช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุในการทำงานด้วยเช่นกัน

นายมนตรี ตันติถาวร ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ท้าทายสำหรับเอบีม และกรุงไทยการไฟฟ้า แต่ถือว่าเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยให้เราได้มีโอกาสทดลองใช้ระบบและ โซลูชันของเราในการทรานส์ฟอร์มคลังสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ เราใช้เวลาพูดคุยกันอย่างละเอียดกับทีมงานกรุงไทยการไฟฟ้า จนทำให้ทีมงานของเอบีมเข้าใจความต้องการของธุรกิจของบริษัทคู่ค้าเป็นอย่างดี เห็นได้จากความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงระบบคลังสินค้าที่มีตัวเลขเป็นข้อพิสูจน์ และในขณะที่ธุรกิจของกรุงไทยการไฟฟ้าเติบโต การมีคลังสินค้าอัตโนมัติก็จะยิ่งมีประโยชน์ต่อพวกเขามากขึ้นเช่นกัน

 

ก่อนติดตั้งระบบ AS/RS ทีมงานในคลังสินค้าชาร์ปต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่ความจุไม่เพียงพอ ปัญหาขาดแคลนกำลังคนและปัญหาสินค้าเสียหายระหว่างการดำเนินงาน ระบบ AS/RS ใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ขั้นสูงควบคุมการทำงานทั้งหมด ซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากขึ้นและใช้พื้นที่คลังสินค้าอันมีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ประโยชน์ของการนำระบบ AS/RS มาใช้ในคลังสินค้าของชาร์ปได้แก่:

• ความจุเพิ่มขึ้นสองเท่า (จาก 7,000 พาเลท เป็น 15,000 พาเลท) โดยใช้กำลังคนเพียงหนึ่งในสามของจำนวนเดิม
• เวลาตอบสนองคำสั่งซื้อที่รวดเร็วขึ้นด้วยระบบที่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• เพิ่มความยืดหยุ่นทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน
• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์และระบบจัดการแบบอัตโนมัติ

• ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมทั้งค่าแรง และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์
• ลดความผิดพลาดในการนับสินค้าคงคลังและลดความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบใช้มือ
• เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

 

นายฤทธิไกร โภคะมณี ผู้อำนวยการโรงงานกรุงไทยการไฟฟ้า กล่าวว่า หนึ่งในกลยุทธ์หลักของเราคือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและบรรลุแผนงานของบริษัท การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของบริษัท เราเชื่อมั่นในความสามารถและความรู้ของ เอบีม คอนซัลติ้ง ทางด้านเทคโนโลยี AI และการใช้โซลูชั่น SAP

 

“แม้ว่าโครงการนี้จะสำเร็จไปได้ด้วยดี แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เรายังสามารถพัฒนาระบบให้ดีขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถด้านโลจิสติกส์ทั้งขาเข้าและขาออกมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย 90 พาเลท/ชั่วโมงตามที่เราคาดการณ์ไว้ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป”

 

กรุงไทยการไฟฟ้าใช้โรงงานดังกล่าวในการผลิตสินค้า 6 กลุ่ม หลักๆ ได้แก่ พัดลมไฟฟ้า เครื่องปั่น เครื่องทำน้ำอุ่นและตู้กดน้ำ หม้อหุงเข้า เตารีดไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ OEM อื่นๆ และคาดว่าว่าระบบ AS/RS จะสามารถรองรับการผลิตสินค้าเหล่านี้ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 หน่วย/วัน ระบบ AS/RS เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด จึงลดความต้องการของกำลังคนและอุปกรณ์และยังช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าด้วยการใช้พื้นที่ว่างในอากาศให้เป็นประโยชน์เพื่อการสร้างทางเดินที่แคบลงและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้น

 

ความกังวลหลักประการหนึ่งในการนำระบบ AS/RS มาเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานคือ ความจำเป็นของการมีพนักงาน ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานโรงงานกรุงไทยการไฟฟ้าตกงานหรือถูกไล่ออกเพราะเทคโนโลยีใหม่นี้

 

“มีแต่การหมุนเวียนงานซึ่งช่วยให้พนักงานของเราได้ลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ AI ได้ และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเราสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ เช่น พนักงานเดินชนสินค้าหรือไม่ก็ชนกันเองระหว่างปฏิบัติงาน” นายฤทธิไกร กล่าวเสริม

 

หลังการรื้อถอนคลังสินค้าแบบเก่า เอบีม คอนซัลติ้ง ได้รับมอบหมายให้ทำการติดตั้งระบบ AS/RS พร้อมรวมระบบ (System Integration) เพื่อทดสอบการทำงานให้สามารถใช้การได้จริงภายในระยะเวลา 4 เดือน เอบีมให้คำมั่นว่าจะคอยสนับสนุนกรุงไทยการไฟฟ้าในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้