ไบเออร์ ไทย จับมือ ทรู ดิจิทัล ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้หญิงยุคใหม่ ในโครงการ Telemedicine: Empowering Women for a Better Healthcare

Spread the love

 

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล เปิดเผยว่า ไบเออร์ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านเภสัชกรรมระดับโลกจากเยอรมนีที่มีความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพผู้หญิงและยาฮอร์โมน เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงโรคที่เป็นภัยใกล้ตัวผู้หญิง โดยเฉพาะโรคหรืออาการที่เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

โดยได้ร่วมมือกับ กลุ่มทรู ริเริ่มโครงการ Telemedicine: Empowering Women for a Better Healthcare สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคของผู้หญิงให้แพร่หลาย และสนับสนุนให้ผู้หญิงพบแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ได้ทุกที่ รับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางในการดูแลตัวเอง อาทิ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) อาการก่อนมีประจำเดือน และการใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี รวมถึงรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวข้างต้นได้อย่างทันท่วงที ลดภาระการเดินทาง รับยาได้ที่บ้าน และห่างไกลจากโรคโควิด-19 ตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ในการใช้ชีวิตแบบ New Normal

 

“ปัจจุบันผู้หญิงรับหน้าที่หลายบทบาท ทั้งการทำงานนอกบ้านและการทำงานในบ้าน อีกทั้งยังต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว จนบางครั้งอาจละเลยหรือไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเอง นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงทำให้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยที่จะต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ทำให้ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงไม่ได้รับการดูแลและรับคำวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทันท่วงที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้” นางสาวจินอา กล่าว

 

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พัฒนา ทรู เฮลท์  แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดฟังก์ชันบนแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในวงการสาธารณสุข ยกระดับบริการเทเลเมดิซีน (Telemedicine) ให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพยุคใหม่แบบครบวงจร ทั้งทีมแพทย์เฉพาะทางและสาขาของโรคที่ครอบคลุมมากขึ้น บริการส่งยาถึงบ้าน และเคลมประกันผ่านบริษัทประกันต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้บริการปรึกษาแพทย์ในคลินิกสุขภาพผู้หญิงมีสถิติสูงติดอันดับ Top 3 ของผู้ใช้แอป MorDee (หมอดี) ทั้งหมด

 

ทรู ดิจิทัล จึงร่วมมือกับ ไบเออร์ ผู้นำธุรกิจด้านเภสัชกรรมที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพผู้หญิงและยาฮอร์โมน เพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางด้านสุขภาพผู้หญิงได้สะดวกรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยจัดทำโครงการ Telemedicine: Empowering Women for a Better Healthcare พร้อมเปิด Women’s Hormones Clinic บนแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เน้นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเพศหญิงโดยเฉพาะ ลดความเสี่ยงและอันตรายจากการลุกลามของโรค

 

โดยสามารถนัดหมายพบแพทย์ออนไลน์ในวันและเวลาที่สะดวก เลือกปรึกษาได้ทั้งการโทร แชต และวิดีโอ คอลล์ (VDO Call) พร้อมบริการส่งยาตามที่แพทย์สั่งถึงบ้าน โดยไม่ต้องเดินทางและไม่ต้องรอคิวที่โรงพยาบาล ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถเคลมประกันสุขภาพได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายอีกด้วย มั่นใจว่า โครงการนี้จะสร้างความตระหนักและสนับสนุนให้ผู้หญิงยุคใหม่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับ การป้องกันและรักษาโรคต่างๆอย่างทันท่วงที เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้หญิงไทย

 

สำหรับโรคหรือภัยใกล้ตัวผู้หญิงที่พบบ่อย แต่อาจถูกมองข้าม อาทิ ภาะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS) ที่พบมากถึง 1 ใน 10 ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนในร่างกาย โดยจะพบซีสต์หรือถุงน้ำขนาดเล็กหลายใบในรังไข่ ส่งผลให้การทำงานของรังไข่ผิดปกติ กระทบกับร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิต เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ อ้วนง่าย หน้ามัน สิวเยอะ หรือมีขนดก เป็นต้น หากมีสัญญาณเตือนของโรค PCOS ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธี ไม่ควรซื้อยามากินเองหรือปล่อยเอาไว้ เพราะโรคอาจลุกลามได้

 

นอกจากนี้ ผู้หญิงอาจประสบภาวะการปวดท้องน้อย ซึ่งไม่ควรปล่อยผ่าน เพราะอาจเป็นสาเหตุของโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) หรือ ช็อกโกแลตซีสต์ ซึ่งมีอาการปวดท้องน้อยยาวนานกว่าระยะเวลาที่มีรอบเดือน ปวดบริเวณเชิงกราน หลังช่วงล่าง ขา หรือบริเวณอื่นๆ ปวดท้องน้อยขณะมีเพศสัมพันธ์ หากไม่ได้รับการรักษาจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น MorDee ยังสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับอาการก่อนมีประจำเดือน และการใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ได้อีกด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง  Women’s Hormones Clinic ผ่าน แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน 200 ท่านแรกเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยกรอกโค้ด   WOMEN01 (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาฮอร์โมนในเพศหญิง) หรือโค้ด ‘WOMEN02’ (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่) ในขั้นตอนชำระเงิน

 

7 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการปรึกษาแพทย์ โดยใช้โค้ดและรอรับยาที่บ้าน ดังนี้

 

1. ดาวน์โหลดแอป Mordee โดยคลิกที่ https://mordee.app.link/mordee

2. เลือกเมนูโปรไฟล์เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน

 

3. กดเลือกเมนูหน้าแรก แล้วกดแถบค้นหา จากนั้นเลือก Women’s Hormones Clinic

4. ทำการนัดหมาย เลือกแพทย์ที่ต้องการปรึกษา แล้วเลือกรูปแบบการปรึกษา (แชต/โทรคุย/วิดีโอคอล)

 

5. กรอกโค้ดฟรี : ‘WOMEN01’ (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาฮอร์โมนในเพศหญิง) หรือโค้ด ‘WOMEN02’ (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่) ในขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

6. ปรึกษาแพทย์ เมื่อถึงเวลานัดหมาย

7. สามารถสั่งซื้อยา ตามใบสั่งยาจากแพทย์ (ถ้ามี) แล้วรอรับยาที่บ้านได้

 

LASTEST NEWS

TAG
5G LINE ประเทศไทย TikTok การลงทุน การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ดิจิทัล คอนเท็นต์ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน ดีแทค ที่อยู่อาศัย ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้