ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2565

Spread the love

 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับการดำเนินงานจากธุรกิจหลัก (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากการร่วมค้า) อยู่ที่ 148 ล้านบาท พลิกฟื้นจากผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจหลัก ในไตรมาส 1/2564 จำนวน 24 ล้านบาท

 

เนื่องจากการสิ้นสุดลงของสัมปทานดาวเทียมและบริษัทได้ส่งมอบการครอบครองดาวเทียมและทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานให้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียบร้อยแล้ว ทำให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและต้นทุนค่าสัมปทานลดลง แม้ว่ารายได้จากการขายและบริการในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 ปรับตัวลดลง แต่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริหารการเก็บหนี้ลูกค้าต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทรักษาความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลักได้เป็นอย่างดี

 

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 1/2565 รวมทั้งสิ้น 691 ล้านบาท ลดลง 12.4% จาก 788 ล้านบาทในไตรมาส 1/2564 สาเหตุหลักมาจากการใช้งานที่ลดลงของลูกค้าบรอดคาสต์ในประเทศ ในขณะที่รายได้จากการให้บริการด้านบรอดแบนด์ลดลงจากไตรมาส 1/2564 เนื่องมาจากการใช้งานลดลงของลูกค้าต่างประเทศ แต่ยังสามารถรักษารายได้อยู่ในระดับคงที่เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564

 

บริษัทรายงานผลกำไรสุทธิโดยรวมในไตรมาส 1/2565 จำนวน 51 ล้านบาท ลดลง 54.6% จากไตรมาส 1/2564 จำนวน 111 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 23 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 151 ล้านบาท รวมทั้งได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจโทรศัพท์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน

 

ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 54% ในไตรมาส 1/2565 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจกับหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ

 

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของไทยคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายบริการร่วมกับพันธมิตร เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและการบริการของไทยคมให้เพิ่มมากขึ้น

 

1. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท โกลบอลสตาร์ (Globalstar) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านสื่อสารผ่านดาวเทียมและโซลูชั่น IoT (Internet of Things) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ไทยคมและโกลบอลสตาร์ จะร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการสถานีภาคพื้นดินไทยคม ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นโครงข่ายในการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมในภูมิภาค จากกลุ่มดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ หรือ LEO (Low Earth Orbit Satellite) ของโกลบอลสตาร์ เพื่อใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นและบริการ ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมทางทะเลในภูมิภาค

 

2. ประกาศความร่วมมือ กับอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครืออะเมซอน ยกระดับการออกอากาศทีวีดาวเทียมบนระบบคลาวด์เป็นครั้งแรกของไทยคม เพื่อรองรับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ พร้อมรองรับการขยายธุรกิจใหม่สู่แพลตฟอร์ม Earth Observation เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพยากรและสภาพแวดล้อมโลก เสริมศักยภาพและบริการแก่ลูกค้าไทยคมในการผลิตและจัดส่งข้อมูลดิจิทัลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น สร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก

 

3. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการนำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ในการประกันภัยพืชผล โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจระยะไกล (Remote Sensing Satellite) มาวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างข้อมูลให้สมาคม นำไปใช้วางแผนบริหารจัดการโครงการประกันภัยพืชผลได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาประเทศด้วยโดยตั้งเป้าใช้ข้อมูลจากระบบดาวเทียมสำรวจในการพัฒนาโครงการประกันภัยพืชผล เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัย ตลอดจนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

 

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 2.02 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง

Scroll to Top