ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2565

Spread the love

 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับการดำเนินงานจากธุรกิจหลัก (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากการร่วมค้า) อยู่ที่ 148 ล้านบาท พลิกฟื้นจากผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจหลัก ในไตรมาส 1/2564 จำนวน 24 ล้านบาท

 

เนื่องจากการสิ้นสุดลงของสัมปทานดาวเทียมและบริษัทได้ส่งมอบการครอบครองดาวเทียมและทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานให้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียบร้อยแล้ว ทำให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและต้นทุนค่าสัมปทานลดลง แม้ว่ารายได้จากการขายและบริการในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 ปรับตัวลดลง แต่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริหารการเก็บหนี้ลูกค้าต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทรักษาความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลักได้เป็นอย่างดี

 

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 1/2565 รวมทั้งสิ้น 691 ล้านบาท ลดลง 12.4% จาก 788 ล้านบาทในไตรมาส 1/2564 สาเหตุหลักมาจากการใช้งานที่ลดลงของลูกค้าบรอดคาสต์ในประเทศ ในขณะที่รายได้จากการให้บริการด้านบรอดแบนด์ลดลงจากไตรมาส 1/2564 เนื่องมาจากการใช้งานลดลงของลูกค้าต่างประเทศ แต่ยังสามารถรักษารายได้อยู่ในระดับคงที่เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564

 

บริษัทรายงานผลกำไรสุทธิโดยรวมในไตรมาส 1/2565 จำนวน 51 ล้านบาท ลดลง 54.6% จากไตรมาส 1/2564 จำนวน 111 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 23 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 151 ล้านบาท รวมทั้งได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจโทรศัพท์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน

 

ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 54% ในไตรมาส 1/2565 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจกับหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ

 

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของไทยคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายบริการร่วมกับพันธมิตร เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและการบริการของไทยคมให้เพิ่มมากขึ้น

 

1. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท โกลบอลสตาร์ (Globalstar) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านสื่อสารผ่านดาวเทียมและโซลูชั่น IoT (Internet of Things) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ไทยคมและโกลบอลสตาร์ จะร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการสถานีภาคพื้นดินไทยคม ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นโครงข่ายในการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมในภูมิภาค จากกลุ่มดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ หรือ LEO (Low Earth Orbit Satellite) ของโกลบอลสตาร์ เพื่อใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นและบริการ ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมทางทะเลในภูมิภาค

 

2. ประกาศความร่วมมือ กับอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครืออะเมซอน ยกระดับการออกอากาศทีวีดาวเทียมบนระบบคลาวด์เป็นครั้งแรกของไทยคม เพื่อรองรับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ พร้อมรองรับการขยายธุรกิจใหม่สู่แพลตฟอร์ม Earth Observation เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพยากรและสภาพแวดล้อมโลก เสริมศักยภาพและบริการแก่ลูกค้าไทยคมในการผลิตและจัดส่งข้อมูลดิจิทัลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น สร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก

 

3. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการนำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ในการประกันภัยพืชผล โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจระยะไกล (Remote Sensing Satellite) มาวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างข้อมูลให้สมาคม นำไปใช้วางแผนบริหารจัดการโครงการประกันภัยพืชผลได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาประเทศด้วยโดยตั้งเป้าใช้ข้อมูลจากระบบดาวเทียมสำรวจในการพัฒนาโครงการประกันภัยพืชผล เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัย ตลอดจนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

 

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 2.02 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย TikTok กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้