NXTDIGITALแพลตฟอร์มดิจิทัลยักษ์ใหญ่ในอินเดีย ใช้ไทยคมให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมในอินเดีย

Spread the love

 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชียลงนามบันทึกข้อตกลงกับ NXTDIGITAL LIMITED (NDL)ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ NXTDIGITAL LIMITED (NDL) เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมและบริการอื่นๆ ในประเทศอินเดีย

 

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ยังรวมไปถึงการติดตั้งระบบ BoS System เพื่อจัดการปริมาณการใช้งานบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมบนดาวเทียม IPSTAR ในประเทศอินเดีย ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จากดาวเทียมแบบ high-throughput (HTS) แบบ software-defined ดวงใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพจากดาวเทียม IPSTAR-1 ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และให้บริการในประเทศอินเดียมายาวนาน

 

นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ OneOTT Intertainment Limited (OIL) ซึ่งเป็นบริษัทสายธุรกิจบรอดแบนด์ของ NDL และยังเป็นผู้นำด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ด้วยฐานลูกค้ามากกว่า 1 ล้านราย ในกว่า 150 เมือง โดยรายละเอียดของความร่วมมือยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาร่วมกันระหว่างไทยคม และ NDL

 

ไทยคม และ NDL จะให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมบนดาวเทียม IPSTAR โดยเน้นไปในเขตพื้นที่ห่างไกลของอินเดีย ซึ่งเป็นลูกค้าของ NDL ถึง 60% ผ่านแพลตฟอร์ม HITS (Headend-In-The-Sky) โดยบริการ BoS นี้ จะมุ่งเน้นการให้บริการบรอดแบนด์ที่มีคุณภาพภายใต้ราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านการศึกษา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง สุขภาพ และบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

 

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า ไทยคมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ NXTDIGITAL ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ดีที่สุดในอินเดีย ด้วยประสบการณ์ด้านดาวเทียมของไทยคม ที่ยาวนานกว่ากว่าสามทศวรรษ ประกอบกับความเชี่ยวชาญของ NXTDIGITAL เราเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้น จะช่วยยกระดับการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย ทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

 

โดยการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยคมในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่พร้อมส่งมอบบริการบรอดแบนด์ที่ดีที่สุดให้แก่ประเทศอินเดีย นับตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

 

Vynsley Fernandes, Managing Director and CEO at NXTDIGITAL Limited เปิดเผยว่า NXTDIGITAL ยึดมั่นในพันธกิจการพัฒนาประเทศอินเดียให้ก้าวสู่โลกแห่งดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี HITS ทำให้เราสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,500 เขตทั่วอินเดีย และด้วยความร่วมมือกับไทยคม ซึ่งเป็นผู้นำด้านดาวเทียมในระดับสากล จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสื่อสารและบริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมให้แก่ลูกค้าทั้งในกลุ่มปัจจุบันและขยายโอกาสไปยังกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการสื่อสารได้อีกด้วย

 

ไทยคม และ NDL จะร่วมกันพัฒนา global emerging digital solutions ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยสนับสนุนพันธกิจของรัฐบาลอินเดียในการขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่โลกดิจิทัล โดยโซลูชันเหล่านี้ล้วนได้รับการพัฒนาและให้บริการแล้วโดยไทยคม เช่น โซลูชันจากดาวเทียม AI ซึ่งนำข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตร การบรรเทาภัยพิบัติ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 

รวมถึง บริการ Wi-Fi และโดรนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พื้นที่ในเขตชนบทอีกด้วย และด้วยสภาพความเป็นอยู่ของประเทศอินเดียที่เน้นอาชีพทางเกษตรกรรม เทคโนโลยี AI จึงมีบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลต่างๆ มาช่วยจัดการกับปัญหาในด้านของการจัดการพืชผลนอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกันจัดตั้ง Centre for Excellence เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลจาก AI และ Analytics เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนา และยกระดับเทคโนโลยีที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเชี่ยวชาญอีกด้วย

Scroll to Top