สดช. มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด “ONDE Short Film Contest”

Spread the love

 

สดช. จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “ONDE Short Film Contest” ภายใต้หัวข้อ “Digital for Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพในการผลิตผลงานด้านดิจิทัล

 

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น “ONDE Short Film Contest” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง

 

โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและประชาชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของ สดช. รวมถึงเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง นับได้ว่า ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและเป็นผลงานที่น่าชื่นชม สามารถนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลได้เข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจ

 

รวมถึงมีรูปแบบการนำเสนอที่มีความสดใหม่และทันสมัย โดยการประกวดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่เรียกว่า “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” สอดคล้องกับแผนระยะที่ 3 : Full Digital Transformation (นับตั้งแต่ปี 2566-2570) ซึ่งมีเป้าหมายให้คนไทยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทุกภาคส่วน การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และทำให้ภาคสังคมได้เข้าถึงดิจิทัลอย่างทั่วถึง

 

“สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น “ONDE Short Film Contest” ได้แก่ ทีม “Teddy Pink” กับผลงาน “ถ้า 5G อยู่ทุกที่?” รับโล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “เคจีพลัส” กับผลงาน “Now or Never (คุณต้องรู้เดี๋ยวนี้)” รับโล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “รักษ์ผักสตูดิโอ – RakPakStudio” กับผลงาน “เกษตร Digital” รับโล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีม “ต้มยำกุ้ง” กับผลงาน “ดิจิทัลคือโอกาส” ทีม “ลองถ่าย – Long Thay” ผลงาน “จักนำพา”

 

และทีม “ฮาโหลววว Production” กับผลงาน “Digital for Life เทคโนโลยีเพื่อพลเมืองดิจิทัล” ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ทีม “The Superproductionmans” กับผลงาน “จิ๋วกับเปี๊ยก” ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

Scroll to Top