มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยจัดสัมมนาการเดินทางไร้รอยต่ออย่างอัจฉริยะ

Spread the love

 

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เตรียมจัดสัมมนา “4th iTIC FORUM 2023: Power of Connectivity and Smart Mobility” ร่วมมือทุกภาคส่วน รถ เรือ ราง ส่งเสริมการเดินทางไร้รอยต่ออย่างอัจฉริยะ

 

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation) หรือ “ iTIC” กล่าวว่ามูลนิธิฯ ได้ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณะสุข กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เตรียมจัดงานสัมมนา “4th iTIC FORUM 2023: Power of Connectivity and Smart Mobility” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท เพื่อให้เกิดการร่วมมือทุกภาคส่วน รถ เรือ ราง และเผยแพร่ความรู้ด้าน Connectivity and Smart Mobility ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับสังคม

 

ตลอดจนยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะในประเทศไทยพร้อมระดมพลังความร่วมมือและขับเคลื่อนข้อมูล ในการแก้ปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุด

 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกล่าวเปิดงานและปาฐกถา พิเศษ “ความพร้อมของการเชื่อมต่อ โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายโดยวิทยากรจากต่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเสวนาที่น่าสนใจอาทิ

 

การบรรยายเรื่อง “ตัวอย่างการรายงานสภาพจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนว่าทำอย่างไรถึงลดอุบัติเหตุได้ในประเทศญี่ปุ่น” โดย Mr. Yukinori Yamada, Executive Director of VICS Japan

 

การบรรยายเรื่อง “การเชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดและการใช้เทคโนโลยีในการเดินทางอัจฉริยะ Connectivity and Smart Mobility Technology” โดย Mr. Tim Chen, Board of Director, ITS-Taiwan & President of TMS Technologies Co., LTD. ประเทศไต้หวัน

 

การบรรยายเรื่อง “ศักยภาพของเอกชนไทยในการขับเคลื่อนสมาร์ทโลจิสติกส์ รถ เรือ ราง” โดย นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน

 

เสวนาหัวข้อ “โอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแห่งภูมิภาคเชื่อมไทยเชื่อมโลก” ร่วมเสวนา โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง, ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนายอุดร คงคาเขตร กรรมการผู้จัดการธุรกิจ B2B2C บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

การบรรยายเรื่อง “แนวคิดใหม่ในการสัญจรของคนกรุง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหารถติด จุดคอขวดต่างๆ และจะเร่งสำรวจแก้ไขปัญหาจุดฝืด-จุดรถติด เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน

 

การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางอัจฉริยะและสังคมที่ยั่งยืนในประเทศไทย” โดย ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

 

เสวนาหัวข้อ “การก้าวสู่การลดอุบัติเหตุโดยใช้ AI และเทคโนโลยี” ร่วมเสวนาโดย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก กองบัญชาการตำรวจนครบาล , นายดนัย เรืองสอน วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และนายไกวัล วัฒนา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวงชนบท (สำนักอำนวยความปลอดภัย)

 

การบรรยายเรื่อง “Power of Data, Governance, and Connectivity for the Economy and People of Thailand” โดย ผู้แทนจากAmazon Web Services

 

เสวนาหัวข้อ “พลังของข้อมูลต่อระบบคมนาคมขนส่ง สำหรับ เส้นทางสู่อนาคต” ร่วมเสวนา โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม (DEPA), นางสาวมณฑา ชยากรวิกรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DGA)

 

และนายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในหัวข้อนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

นอกจากนี้ภายในงานสัมมนายังมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมออกบูทและจัดนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการใช้ข้อมูลการเดินทาง และการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดำเนินรายการสัมมนาโดย : ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02-218-6450 อีเมล์ iticfoundation@gmail.com / www.iticfoundation.org (จำนวนจำกัด)

Scroll to Top