เจ อีลิท จับมือ RBAC สู่การเป็น SMART University

Spread the love

 

บริษัท เจ อีลิท จำกัด จับมือ มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต (RBAC) ร่วมผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การเป็น SMART University

 

ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ อีลิท จำกัด และ มนตรี ไชยพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต (RBAC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันผลักดันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การเป็น SMART University ที่ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปด้วยกันอย่างยังยืนต่อไป 

 

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งผลักดัน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการแข่งขันและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากีฬา E Sport ร่วมกับสาขาวิชาจัดการธุรกิจ E Sport 2) ด้านการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society โดยการใช้จ่ายด้วย J Wallet Visa Card และรับ Benefit จากคะแนน J POINT

 

3) สนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ในเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Waste เพื่อลดปริมาณขยะดังกล่าวและช่วยโลกให้ลดมลภาวะ โดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งแล้วรับคะแนน J POINT 4) ด้านการสนับสนุนให้ นศ. ได้รับโอกาสค้นหาตัวตนด้วยการให้โอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทในเครือเจมาร์ท กรุ๊ป

Scroll to Top