NT ชูเทคโนโลยี Sovereign Cloud

Spread the love

 

NT ชูเทคโนโลยี Sovereign Cloud ในงาน Thailand Sovereign Cloud Discoveryเตรียมความพร้อมเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสูงสุด

 

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าร่วมงาน Thailand Sovereign Cloud Discovery พร้อมด้วย ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

 

ร่วมเป็นวิทยากรใน Panel Session Unleash the National Data Economy : Sovereign Cloud Infrastructure in Thailand ซึ่งจัดโดย VMware Thailand ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

โดย NT ได้ร่วมบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา Sovereign Cloud ซึ่งจะเป็นระบบ Cloud ที่ถูกจัดการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ โดยตรงหรือภูมิภาคนั้น ๆ โดยผู้ใช้บริการจะมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งาน Cloud ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด

 

โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว อีกทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะสามารถเข้าถึงได้จากภายในประเทศเดียวกันเท่านั้น จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกแทรกแซง ถูกโจมตี หรือถูกขโมยข้อมูลโดยผู้ที่ไม่หวังดีนอกประเทศ ซึ่งระบบ Sovereign Cloud จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสูงสุด

 

ทั้งนี้ NT เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการ Cloud Solutions ได้แก่ Cloud , Data Center และ Big data บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยลดข้อจำกัดและเพิ่มขอบเขตความสามารถของทุกธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดย NT เตรียมความพร้อมในการให้บริการ Sovereign Cloud เร็ว ๆ นี้

Scroll to Top