IT One ชูโซลูชัน Coupa ทรานสฟอร์มระบบจัดซื้อ SCGP สู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Spread the love

 

ไอทีวัน ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร เปิดความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างไอทีวัน เอคเซนเชอร์ และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจีพี ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค ในการทรานสฟอร์มระบบการจัดซื้อของเอสซีจีพีทั้งหมดสู่ระบบดิจิทัล

 

ด้วยโซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจชั้นนำระดับโลกของคูป้า (Coupa) บนคลาวด์แพลตฟอร์ม โดยเข้ามาช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของระบบจัดซื้อทั้งองค์กร โดยเริ่มในประเทศไทยและมีแผนขยายไปยังต่างประเทศต่อไป

 

นับเป็นการพลิกโฉมของการเปลี่ยนระบบการจัดซื้อครั้งใหญ่ที่สุดของเอสซีจีพี โดยการรวมระบบจัดซื้อเดิมทุกบริษัทในองค์กรมาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันของคูป้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านการจัดซื้ออย่างสูงสุดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับเอสซีจีพีเพื่อก้าว สู่การขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคในอนาคต

 

ระบบจัดซื้อดิจิทัลที่ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน การสั่งสินค้าออนไลน์ การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นที่เห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

โดยผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมการบริโภคอาหารพร้อมรับประทาน การเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร จากเทรนด์ดังกล่าวทำให้ SCGP มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาค


การปรับปรุงระบบจัดซื้อให้หน่วยงานจัดซื้อหลาย ๆ บริษัท มาอยู่บน Single Platform ช่วยในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ รวบรวมการจัดซื้อให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้ รวมถึงลดเวลาในการจัดซื้อ ซึ่งทำให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

นายสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การผสานความร่วมมือกับเอคเซนเชอร์และไอทีวัน นำมาซึ่งการเลือกใช้โซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (Business Spend Management – BSM) ชั้นนำระดับโลกของคูป้า (Coupa) บนคลาวด์แพลตฟอร์ม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกระบบการทำงานด้านการจัดซื้อตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสามารถเพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นของระบบจัดซื้อได้ทั้งหมด ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มของเอสซีจีพีได้อย่างลงตัว

 

นอกจากนี้ ตัวระบบยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างเอสซีจีพีและคู่ธุรกิจ โดยการลดระยะเวลาของการจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่การทำ PR ไปจนถึงการออก PO ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับคู่ค้าของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและคลาวด์ยังช่วยยกระดับการจัดซื้อของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวยิ่งขึ้น และรองรับการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากนี้ตัวโซลูชัน BSM ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานของพนักงาน ให้สามารถก้าวไปพร้อมกับความรวดเร็วของโลกปัจจุบัน และยังสามารถต่อยอดไปยังระดับภูมิภาคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

การทรานสฟอร์มระบบจัดซื้อครั้งนี้ ไม่ใช่โจทย์ที่ง่าย เพราะไม่เพียงแต่การกำหนดนโยบายและการทำงานด้านการจัดซื้อของบริษัทในเครือ 12 บริษัทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันบนแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่ยังต้องใช้ tools ต่าง ๆ มาช่วยในกระบวนการจัดซื้อแบบดิจิทัลทั้งระบบ

 

เอสซีจีพี ร่วมกับ IT One และ Accenture ใช้ Coupa พลิกโฉมระบบจัดซื้อ

 

นาย ปิยะพงษ์ แสงอำนวยพร – Business and Integration Architecture Manager บริษัท ไอทีวัน จำกัด (IT One) กล่าวว่า “ในการเปลี่ยนระบบจัดซื้อของเอสซีจีพีครั้งนี้ เราเลือก BSM ซึ่งเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์เอสซีจีพีดีที่สุด เพราะทำให้ประเมินความได้เปรียบในด้านต้นทุน มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน (ROI) สามารถปรับรูปแบบการให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และยังมีการออกแบบเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตอีกด้วย

 

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตลอดจนทีมงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของเอสซีจีพีอย่างไอทีวัน ผสานกับศักยภาพเครือข่ายระดับโลกของเอคเซนเชอร์และพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำอย่าง คูป้าที่มีโซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (BSM) ทำให้การทรานสฟอร์มระบบการจัดซื้อ ตลอดจนจัดระบบกระบวนการทำงานทั้งหมดของเอสซีจีพีบนแพลตฟอร์มใหม่บนคลาวด์ได้สำเร็จ โดยใช้เวลาเพียง 6 เดือน

 

ระบบจัดซื้อเพื่อการเติบโตในอนาคต

 

ระบบใหม่นี้จะทำให้กระบวนการจัดซื้อของเอสซีจีพีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรองรับการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ด้วยระบบจัดซื้อแบบ Single Platform ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่าย สามารถติดต่อสื่อสารอยู่บนระบบดิจิทัลมาตรฐานเดียวกันทั้งซัพพลายเชน และช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อแบบเดิม

 

โดยสามารถติดตามวัดผลการดำเนินงานและตรวจสอบจากระบบได้ตลอดเวลา ซึ่งหลังจากที่เอสซีจีพีได้ลองใช้ระบบในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า

 

• ระบบได้เข้ามาช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของระบบจัดซื้อได้มากกว่า 98% (spend under management)

 

• เพิ่มการใช้จ่ายในรูปแบบสัญญา (spend under contract) มากขึ้นโดยมีเป้าหมาย 68% ตาม global practice

 

• เพิ่มการใช้จ่ายในรูปแบบ Catalogs (spend under catalogs) มากขึ้นโดยมีเป้าหมาย 53% ตาม global practice

 

• ลดระยะเวลาในการอนุมัติการสั่งซื้อ (PR to PO Cycle Time) มากขึ้นถึง 75% เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานแบบเดิม

 

“หัวใจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันอยู่ที่การบริหารทรัพยากรและค่าใช้จ่ายขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบคูป้า จึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ต้นทุนและผลตอบแทนที่คุ้มค่า ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงไม่ได้เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีพีเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีให้กับลูกค้าและผู้บริโภค”

 

“การลงทุนกับระบบจัดซื้อในวันนี้ ยังนำไปสู่แผนการขยายการใช้งานระบบดังกล่าวไปยังบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเอสซีจีพีต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางเอสซีจีพีได้วางไว้คือ การทำงานบน Single Procurement Platform และ Global Core Model Approach และพร้อมนำองค์กรไปสู่อนาคตอย่างแท้จริง” 

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย TikTok กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้