IT One ชูโซลูชัน Coupa ทรานสฟอร์มระบบจัดซื้อ SCGP สู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Spread the love

 

ไอทีวัน ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร เปิดความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างไอทีวัน เอคเซนเชอร์ และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจีพี ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค ในการทรานสฟอร์มระบบการจัดซื้อของเอสซีจีพีทั้งหมดสู่ระบบดิจิทัล

 

ด้วยโซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจชั้นนำระดับโลกของคูป้า (Coupa) บนคลาวด์แพลตฟอร์ม โดยเข้ามาช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของระบบจัดซื้อทั้งองค์กร โดยเริ่มในประเทศไทยและมีแผนขยายไปยังต่างประเทศต่อไป

 

นับเป็นการพลิกโฉมของการเปลี่ยนระบบการจัดซื้อครั้งใหญ่ที่สุดของเอสซีจีพี โดยการรวมระบบจัดซื้อเดิมทุกบริษัทในองค์กรมาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันของคูป้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านการจัดซื้ออย่างสูงสุดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับเอสซีจีพีเพื่อก้าว สู่การขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคในอนาคต

 

ระบบจัดซื้อดิจิทัลที่ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน การสั่งสินค้าออนไลน์ การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นที่เห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

โดยผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมการบริโภคอาหารพร้อมรับประทาน การเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร จากเทรนด์ดังกล่าวทำให้ SCGP มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาค


การปรับปรุงระบบจัดซื้อให้หน่วยงานจัดซื้อหลาย ๆ บริษัท มาอยู่บน Single Platform ช่วยในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ รวบรวมการจัดซื้อให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้ รวมถึงลดเวลาในการจัดซื้อ ซึ่งทำให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

นายสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การผสานความร่วมมือกับเอคเซนเชอร์และไอทีวัน นำมาซึ่งการเลือกใช้โซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (Business Spend Management – BSM) ชั้นนำระดับโลกของคูป้า (Coupa) บนคลาวด์แพลตฟอร์ม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกระบบการทำงานด้านการจัดซื้อตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสามารถเพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นของระบบจัดซื้อได้ทั้งหมด ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มของเอสซีจีพีได้อย่างลงตัว

 

นอกจากนี้ ตัวระบบยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างเอสซีจีพีและคู่ธุรกิจ โดยการลดระยะเวลาของการจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่การทำ PR ไปจนถึงการออก PO ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับคู่ค้าของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและคลาวด์ยังช่วยยกระดับการจัดซื้อของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวยิ่งขึ้น และรองรับการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากนี้ตัวโซลูชัน BSM ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานของพนักงาน ให้สามารถก้าวไปพร้อมกับความรวดเร็วของโลกปัจจุบัน และยังสามารถต่อยอดไปยังระดับภูมิภาคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

การทรานสฟอร์มระบบจัดซื้อครั้งนี้ ไม่ใช่โจทย์ที่ง่าย เพราะไม่เพียงแต่การกำหนดนโยบายและการทำงานด้านการจัดซื้อของบริษัทในเครือ 12 บริษัทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันบนแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่ยังต้องใช้ tools ต่าง ๆ มาช่วยในกระบวนการจัดซื้อแบบดิจิทัลทั้งระบบ

 

เอสซีจีพี ร่วมกับ IT One และ Accenture ใช้ Coupa พลิกโฉมระบบจัดซื้อ

 

นาย ปิยะพงษ์ แสงอำนวยพร – Business and Integration Architecture Manager บริษัท ไอทีวัน จำกัด (IT One) กล่าวว่า “ในการเปลี่ยนระบบจัดซื้อของเอสซีจีพีครั้งนี้ เราเลือก BSM ซึ่งเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์เอสซีจีพีดีที่สุด เพราะทำให้ประเมินความได้เปรียบในด้านต้นทุน มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน (ROI) สามารถปรับรูปแบบการให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และยังมีการออกแบบเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตอีกด้วย

 

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตลอดจนทีมงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของเอสซีจีพีอย่างไอทีวัน ผสานกับศักยภาพเครือข่ายระดับโลกของเอคเซนเชอร์และพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำอย่าง คูป้าที่มีโซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (BSM) ทำให้การทรานสฟอร์มระบบการจัดซื้อ ตลอดจนจัดระบบกระบวนการทำงานทั้งหมดของเอสซีจีพีบนแพลตฟอร์มใหม่บนคลาวด์ได้สำเร็จ โดยใช้เวลาเพียง 6 เดือน

 

ระบบจัดซื้อเพื่อการเติบโตในอนาคต

 

ระบบใหม่นี้จะทำให้กระบวนการจัดซื้อของเอสซีจีพีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรองรับการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ด้วยระบบจัดซื้อแบบ Single Platform ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่าย สามารถติดต่อสื่อสารอยู่บนระบบดิจิทัลมาตรฐานเดียวกันทั้งซัพพลายเชน และช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อแบบเดิม

 

โดยสามารถติดตามวัดผลการดำเนินงานและตรวจสอบจากระบบได้ตลอดเวลา ซึ่งหลังจากที่เอสซีจีพีได้ลองใช้ระบบในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า

 

• ระบบได้เข้ามาช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของระบบจัดซื้อได้มากกว่า 98% (spend under management)

 

• เพิ่มการใช้จ่ายในรูปแบบสัญญา (spend under contract) มากขึ้นโดยมีเป้าหมาย 68% ตาม global practice

 

• เพิ่มการใช้จ่ายในรูปแบบ Catalogs (spend under catalogs) มากขึ้นโดยมีเป้าหมาย 53% ตาม global practice

 

• ลดระยะเวลาในการอนุมัติการสั่งซื้อ (PR to PO Cycle Time) มากขึ้นถึง 75% เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานแบบเดิม

 

“หัวใจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันอยู่ที่การบริหารทรัพยากรและค่าใช้จ่ายขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบคูป้า จึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ต้นทุนและผลตอบแทนที่คุ้มค่า ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงไม่ได้เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีพีเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีให้กับลูกค้าและผู้บริโภค”

 

“การลงทุนกับระบบจัดซื้อในวันนี้ ยังนำไปสู่แผนการขยายการใช้งานระบบดังกล่าวไปยังบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเอสซีจีพีต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางเอสซีจีพีได้วางไว้คือ การทำงานบน Single Procurement Platform และ Global Core Model Approach และพร้อมนำองค์กรไปสู่อนาคตอย่างแท้จริง” 

Scroll to Top