SCB TechX ดึงเทคโนโลยี Data & AI พัฒนา “แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล”

Spread the love

 

SCB TechX นำขีดความสามารถใหม่ด้านเทคโนโลยี Data & AI พัฒนาต่อยอดเป็น “แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล” (TechX Data Platform) ช่วยให้ลูกค้าองค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลครบทุกขั้นตอนได้ในแพลตฟอร์มเดียว (One Data Platform)

 

ผ่านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย Machine Learning และ AI ใช้งานง่าย และได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร

 

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation) แต่ปัจจุบัน ปริมาณข้อมูลได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลทำให้วิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง นำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่แม่นยำและพลาดโอกาสทางธุรกิจ

 

ด้วยเหตุนี้ SCB TechX จึงพัฒนา “แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล” (TechX Data Platform) เพื่อช่วยรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทุกรูปแบบให้พร้อมใช้งานง่ายภายในแพลตฟอร์มเดียว ผ่านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย Machine Learning และ AI สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่ดีกว่าและช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ

 

พร้อมดูแลความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐานระดับโลกที่รองรับทุกการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกตามความต้องการของธุรกิจ ตลอดจนครอบคลุมถึงข้อกำหนดว่าด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล (TechX Data Platform) เป็นแพลตฟอร์ม Data as a Service ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย และได้รับการพัฒนามาจากทีม SCB TechX ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรให้แก่ผลิตภัณฑ์ชั้นนำมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ธนาคาร (Financial Services) โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Applications)

 

แพลตฟอร์มสั่งอาหาร (Food Delivery Tech) แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพ (Health Tech) และแพลตฟอร์มซื้อสินค้าด้วยคะแนนสะสม (Retails & Loyalty Tech) จึงเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และนำโซลูชั่นมาพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบสนองความต้องการและจัดการข้อมูลที่มากมายมหาศาลของภาคธุรกิจได้ครบทุกมิติ

 

เพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าทุกองค์กรให้สามารถจัดการข้อมูลครบทุกขั้นตอนในแพลตฟอร์มเดียว (One Data Platform) พร้อมเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลแบบไร้รอยต่อ ช่วยลดต้นทุน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

 

จุดเด่นของ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล (TechX Data Platform)

 

ครบทุกโซลูชัน: TechX Data Platform สามารถจัดการข้อมูลได้แบบครบวงจร ทั้งการนำข้อมูลเข้าระบบ จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงด้วย AI และ Machine Learning

 

ปรับแต่งได้ตามต้องการ: โซลูชันด้านข้อมูลของ TechX Data Platform สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น Startup ธุรกิจ SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีความต้องการในการใช้งานข้อมูลแตกต่างกัน

 

ใช้งานง่าย: TechX Data Platform สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้งานจึงสามารถดึงข้อมูลไปใช้ทำงานบนซอฟต์แวร์ที่คุ้นเคย เช่น Power BI หรือ Tableau ได้ทันที นอกจากนี้ผู้ใช้งาน TechX Data Platform ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Coding พนักงานทุกแผนกในองค์กรจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้เสมอ

 

เชื่อถือได้: SCB TechX เป็นพันธมิตรกับ Databricks, AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลและคลาวด์ระดับโลก จึงมั่นใจได้ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล และสำหรับองค์กรในประเทศไทย TechX Data Platform ยังพร้อมรองรับการจัดการข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

Scroll to Top