ไทยยูเนี่ยนรับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 จาก NIA

Spread the love

 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  นำโดยนายธวัช สุธาสินีนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Center (GIC) เข้ารับมอบรางวัล ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ ระดับรางวัลเกียรติคุณ ที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาสินค้า บริการสร้างสรรค์โดดเด่น

 

ภายใต้กลยุทธ์ยั่งยืน SeaChange® ที่มีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพผู้คนและโลก (Healthy Living, Healthy Oceans) จาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

 

โดยภายในงานมีนางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรรัฐและเอกชน เข้าร่วม ณ รอยัล พารากอนฮอลล์

 

งานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจน

 

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณะชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม

Scroll to Top