ไปรษณีย์ไทยหนุนการจัดส่งยาให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

Spread the love

 

ไปรษณีย์ไทยพัฒนาความร่วมมือกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพิ่มช่องทางช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจแล้วไม่สะดวกรอรับยาด้วยตนเอง ผ่านบริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทยจากไปรษณีย์ไทยในการจัดส่งยาให้ถึงบ้าน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อและลดการแพร่ระบาดของโรค

 

พร้อมทั้งช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ทั้งนี้ ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ และส่งไปยังบ้านผู้ป่วยแล้วจำนวนกว่า 2.32 ล้านชิ้น

 

นายพสุ อุณหะนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานการขนส่งของชาติ ที่นอกจากการขนส่งสิ่งของ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ยังมีภารกิจในการขนส่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทยในทุกช่วงโอกาสของชีวิตแม้ในยามที่ยากลำบาก ซึ่งไปรษณีย์ไทยมีโครงการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

 

โดยในปัจจุบันไปรษณีย์ไทยให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลกว่า400แห่งทั่วประเทศ โดยใช้ศักยภาพในการขนส่งที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน ในการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาล ส่งไปยังบ้านผู้ป่วยแล้วจำนวนกว่า 2.32 ล้านชิ้น

 

“ไปรษณีย์ไทยพร้อมอำนวยความสะดวกและช่วยเติมเต็มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยจัดส่งยาผ่านบริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทยไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่นำจ่าย จึงมั่นใจได้ว่ายาจะส่งถึงมือผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและปลอดภัย”

 

โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งหวังให้การจัดส่งยาถึงบ้านยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทำให้สุขภาพที่ดีและปลอดจากโรคไม่ต้องเสียเวลารอรับยาด้วยตนเอง

 

ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวว่าคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนผู้รับบริการอย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งปัจุบันมีผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในช่วงเวลาราชการเป็นจำนวนมากและขั้นตอนการรับยาเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องใช้เวลา และความรู้ความสารถของเภสัชกรในการให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกกต้องความสมบูรณ์รวมถึงความเหมาะสมในการใช้ยา

 

จึงเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในการส่งยาทางไปรษณีย์ถึงบ้าน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี ได้รับความสะดวก ลดระยะเวลาการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล ภายใต้แนวคิด “ไกลเหมือนใกล้ พร้อมให้บริการ จากโรงพยาบาล สู่บ้านคุณ”

 

สำหรับ บริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทย ที่มีมาตรฐานจัดส่งถึงผู้ป่วยภายในวันรุ่งขึ้น (ปลายทางในพื้นที่เดียวกัน) และไม่เกิน 2 วันทำการ (ปลายทางต่างพื้นที่) นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด 24 ชม. ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล Thailandpost ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือ THP Contact Center 1545

Scroll to Top