ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกให้ดียิ่งกว่า

Spread the love

 

2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก หรือ Autistic Awareness Day เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญ เข้าใจ และยอมรับบุคคลออทิสติกที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม

 

ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีสถิติบุคคลออทิสติกกว่า 3 แสนคนที่ควรได้รับการดูแลและสนับสนุนให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกัน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรไทยที่มุ่งเน้นนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาร่วมสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับทุกชีวิต

 

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for Vulnerable Groups” จึงร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2556 รวมระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว

 

 

นวัตกร ทรู คอร์ปอเรชั่น นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์นวัตกรรมชุดแอปพลิเคชัน Autistic ประกอบด้วย Daily Tasks, Trace&share, Communications, kare เพื่อเสริมทักษะด้านการสื่อสาร การใช้ชีวิตประจำวัน และสมรรถภาพ ทั้งร่างกาย สมาธิ สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กออทิสติก

 

และยังเป็นแอปพลิเคชันทางการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุด 25 ประเทศทั่วโลก ผลตอบรับคือเด็กๆ สามารถใช้ชีวิตประจำได้ด้วยตัวเอง ฝึกเข้ากับสังคมภายนอกได้อย่างดี และยังได้มีการส่งมอบแท็บเล็ตเพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน ให้แก่ครอบครัวบุคคลออทิสติก และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกกว่า 40 ศูนย์ทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้ ยังสร้างสรรค์แพลตฟอร์มออนไลน์ Screening Tools for Person with Special Needs (STS) เพื่อเป็นเครื่องมือสังเกตพฤติกรรมว่ามีความเสี่ยงจะเป็นภาวะออทิสซึมหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนำเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

 

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้บุคคลออทิสติกพึ่งพาตนเองได้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้สามารถสร้างอาชีพและรายได้เป็นของตัวเอง ด้วยการร่วมมือจัดตั้ง CP-TRUE-Autistic Thai Foundation Vocational Training Center ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติกแห่งแรกในประเทศ เพื่อฝึกอาชีพ

 

รวมถึงเป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทยได้ฝึกอบรมการชงกาแฟ และก้าวเป็น “บาริสต้า” มืออาชีพ

 

พร้อมได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานในร้านธุรกิจ True Coffee ต่อเนื่องทุกปีถึงปัจจุบัน ตลอดจนยังเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ นำผลงาน Art Story by Autistic Thai ฝีมือน้องๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทยมาจำหน่าย ณ ร้านทรูคอฟฟี่

 

เพื่อให้กลุ่มคนออทิสติกสามารถวางแผนการเงินที่เป็นระบบเรียนรู้การลงทุนเพื่อสร้างกำไรระยะยาวทรูคอร์ปอเรชั่นยังริเริ่มธนาคารชุมชนออทิสติกเพื่อส่งเสริมการออมสร้างเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก

 

อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งธนาคารแห่งนี้ สามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย ปัจจุบัน ธนาคารชุมชนออทิสติกได้ดำเนินการมาแล้ว 6 แห่ง มีเงินฝากรวมกันกว่า 4 ล้านบาท

 

ภาพยนตร์สั้น “คนพิเศษ” จากแคมเปญ True Together ที่มูลนิธิออทิสติกไทยทำร่วมกับทรู เป็นสื่อกลางบอกเล่าพฤติกรรมของเด็กออทิสติกในมุมมองของคนทั่วไป ที่เกิดมาพร้อมความไม่เข้าใจจากสังคมและคนรอบข้างเราสามารถเปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันได้เพียงเราเข้าใจซึ่งกันและกันดูต่อได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=dL3qwZe-sT4

 

ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงเดินหน้าสานต่อความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่บุคคลออทิสติก และเนื่องในวัน Autistic Awareness Day ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

จัดงานกิจกรรมรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมพร้อมกับเครือข่ายออทิสติกทั่วโลกจึงขอเชิญชวนทุกคนมาให้กำลังใจบุคคลออทิสติกเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกันสามารถคลิกรับชม live ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปที่ FB: AutisticThaiFoundation หรือคลิก https://www.facebook.com/AutisticThaiFoundation/

Scroll to Top