ทรู ร่วมขับเคลื่อนขีดความสามารถในงาน MDES FutureScape 2023

Spread the love

 

ทรู โชว์ศักยภาพบริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศ ในงาน MDES FutureScape 2023

 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าเยี่ยมชมบูธทรู-ดีแทค ในฐานะผู้นำเทเลคอม-เทคคอมปานี ที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย

 

ผ่านการยกระดับทักษะด้านดิจิทัล โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรและองค์กรของไทย ร่วมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านดิจิทัล (digital manpower) พร้อมผลักดันและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ ความชำนาญ

 

และทักษะที่แข็งแกร่งของคนไทยในอาชีพและสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานยุคใหม่ทั้งในประเทศและทั่วโลก ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ

 

โดยมี นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ ใน งานโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 ครบรอบ 7 ปี กระทรวงดีอีเอส

 

ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) เป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับความสามารถของคนไทยให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่ทันยุคสมัย ใช้ทำงานได้จริง และสอดคล้องกับทักษะที่องค์กรและตลาดแรงงานต้องการ ด้วยความร่วมมือกับ General Assembly พันธมิตรระดับโลก ซึ่งเป็น Digital Academy ที่เน้นการลดช่องว่างในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก

 

ช่วยลดช่องว่างของคนทำงานที่มีทักษะไม่สอดคล้องกับงานและความต้องการขององค์กรในยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี มีหลักสูตรและคอร์สอบรมหลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจในการเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร

 

ทั้งด้านเทคโนโลยี ดาต้า การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด นวัตกรรม และความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truedigitalacademy.com

Scroll to Top