กสทช. เชิญผู้แทนสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยมาหารือ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ ยกระดับกิจการกระจายเสียงไทย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Spread the love

วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กสทช. ได้เชิญผู้แทนสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มาร่วมหารือเพื่อรับทราบการดำเนินงานรวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดทำแผนงาน (Road Map) การนำกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านกิจการกระจายเสียง (กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้แทนจากสมาคม องค์กร ผู้ดำเนินรายการ และผู้ผลิตรายการ วิทยุกระจายเสียงชุมชนได้มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

 

โดยข้อเสนอแนะสำคัญๆ เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบกิจการมากกว่าการกำกับดูแล การกระจายการให้บริการไปสู่ภูมิภาค ทั้งการออกใบอนุญาตและการตรวจเครื่องส่งวิทยุ การกำหนดกำลังส่งและความสูงของเสาอากาศคงเดิม และไม่อยากให้มีประมูลคลื่นสำหรับประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชนประเภทบริการธุรกิจ

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง คลื่นหลักมาร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย พร้อมทั้งจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการด้วยตนเองทั้ง 4 ภาค
“ผมพร้อมจะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกภาคส่วน เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ในการนำพากิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่วิสัยทัศน์ที่ผมกำหนดในการมาทำหน้าที่ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง อันได้แก่ การยกระดับกิจการวิทยุกระจายเสียงของไทยไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจให้ยั่งยืนต่อไป” พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ กล่าว

LASTEST NEWS

TAG
5G LINE ประเทศไทย TikTok การลงทุน การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ดิจิทัล คอนเท็นต์ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน ดีแทค ที่อยู่อาศัย ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้