ดีป้า จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ช่วยองค์กรธุรกิจรับมือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Spread the love

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือเป็นเสาหลักสำคัญที่สร้างการการจ้างงานได้ถึง 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Covid-19)

 

รวมไปถึงการ Disrupt จากคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเร่งปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปได้

 

ดีป้า เล็งเห็นว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีความจำเป็นที่ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อยกระดับและสร้างแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย การประกาศใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ส่งผลให้ทุกองค์กร

 

รวมไปถึงผู้ประกาศ SMEs จำเป็นต้องปรับกระบวนการการบริหารจัดการ เพื่อรองรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมไปถึงประเด็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย เพราะหาก SMEs ต้องประสบปัญหาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้วไปละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อาจเกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและส่งผลถึงขั้นธุรกิจล้มละลายก็เป็นได้

 

ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจ เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรของตนเองจัดเก็บหรือนำไปประมวลผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเลื่อนบังคับใช้ในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ SMEs จำนวนมากขาดการตระหนักในการเตรียมความพร้อม แต่ทางสมาพันธ์เองกลับพยายามที่จะเตรียมการเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน ทั้งในเรื่องบุคลากรต่าง ๆ เช่น ทีมที่ปรึกษา ทีมตรวจสอบ ทีมฝึกอบรม ทีม outsource รวมถึงทีมไอทีทางด้านระบบความปลอดภัย

 

โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจ ในช่วงนี้ถือว่าเป็นระยะแรก ถือเป็นการวางรากฐานความรู้ทางด้าน PDPA โดยในระยะต่อไปจะเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญขั้นสูง เพื่อให้ SMEs สามารถจัดการเรื่องความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระดับมาตรฐานต่อไป

 

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า ในโครงการนี้กลุ่มเป้าหมายขั้นแรกคือ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้แทนของหน่วยงานธุรกิจเอกชน กลุ่ม Mid- Career จากทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผู้เข้าอบรมจะผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตรภายใต้หลักสูตร Covid-19 (แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

 

การอบรมพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านรูปแบบ E-learning ซึ่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) พัฒนาหลักสูตรขึ้น ในรูปแบบ E-learning จำนวน 18 ชั่วโมง และผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานจากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล โดยมีระยะเวลาในการอบรม 3 เดือน

 

ตัวอย่างหัวข้ออบรมที่น่าสนใจ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย, ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล, หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผล, ข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO), สิทธิเจ้าของข้อมูล, สิ่งที่องค์กรต้องเตรียม, การจัดเตรียมเอกสาร, Consent Form, Cookie Policy, Data Flow Diagram เป็นต้น

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้