ดีอีเอส ลงพื้นที่ จ. หนองคาย เร่งการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ

Spread the love

 

ดีอีเอส ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงานโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2565

 

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้บริการของไปรษณีย์ไทย ตรวจจุดบริการ Free WiFi สำหรับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว และเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้แก่ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (สธอ.) และ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2565

 

“ผมขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับคุณมาดี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งการตอบแบบสอบถามกับคุณมาดี ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ผมขอยืนยันว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่สำคัญทุกความร่วมมือของท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ”

 

สำหรับโครงการ สธอ. ในปีนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต เกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของสถานประกอบการ โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยมี “คุณมาดี” เจ้าหน้าที่ของ สสช. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการด้วย

 

 

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดที่ลงไปเก็บข้อมูล ได้ผ่านการตรวจ ATK สวมใส่ Mask พกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

โครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานเป็นครั้งแรก โดย สสช. ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต และความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

 

เพื่อให้มีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 28 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565 ทั่วประเทศ ทั้งนี้ รมว. ดีอีเอส ได้ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในครัวเรือนตัวอย่างด้วย

 

ในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิฯ ได้ติดตามการปฏิบัติงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัด เพื่อเร่งการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง ฯ ในระดับพื้นที่ ได้แก่

 

1. เยี่ยมชมที่ทำการไปรษณีย์สะพานมิตรภาพหนองคาย เพื่อติดตามการให้บริการประชาชนในพื้นที่ การให้บริการรับ-ส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้ง การส่งเสริมสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายขายบนเว็บไซต์ Thailandpostmart

 

2. ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ Free WIFI ณ ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย ภายใต้การดำเนินการของเทศบาลเมืองหนองคาย และให้บริการโดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว รองรับการเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดน จังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังการนำเสนอขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่าน Thailand Pass การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกราชอาณาจักร

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้