ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล

Spread the love

 

ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการทุจริตสากล” เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการนำของศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล

 

ด้วยความมุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบมีความโปร่งใส ไร้การทุจริต พร้อมกำหนดค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็น CRA TEAM โดยอักษร “M” หมายถึง Morality, Ethics and Transparency

 

คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competencies) ลำดับที่ 5 หรือ “CC5” คือ วัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและจริยธรรมในทุกระดับ (Transparent and ethical culture in all levels)

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะผู้บริหารองค์กร ว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ขอให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ยึดถือพันธกิจการดำเนินงาน ดังนี้ 1 .ร่วมกันดำเนินงานโดยใช้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส 2. ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3. ผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกระดับต้องไม่รับของขวัญ ข้อเสนอหรือให้สัญญา เรียกร้องซึ่งอาจเป็นเงินหรือไม่ใช่การเงิน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

 

และ 4. ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2564 ” คลิกรับชมวีดิทัศน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่ลิงค์นี้ https://m.youtube.com/watch?v=OeJpFCqFMJI&feature=youtu.be

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตและจัดนิทรรศการฯ ในงานวันต่อต้านการทุจริตสากล (ประเทศไทย)

 

ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและได้เยี่ยมชมนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จัดขึ้น ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน หากท่านใดพบเห็นบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุจริต ประพฤติมิชอบ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ทาง https://shorturl.asia/E3ksB เพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้