SAWAD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ดอกเบี้ย 3.70-3.90%

Spread the love

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD (บริษัทฯ) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 3.70-3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 เผยอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ  BBB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต  คงที่  จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้หรือ Investment Grade มั่นใจจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต

 

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกลยุทธ์องค์กร SAWAD เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70-3.90% ต่อปี จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ผู้ลงทุนทราบภายหลัง จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน

 

โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือบริษัท และหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต  คงที่ จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 และมีการค้ำประกันโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ SAWAD ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อ และนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับทาง SAWAD เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2565 และใช้ในการขยายกิจการของบริษัท โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเครือศรีสวัสดิ์

 

นางสาวธิดา กล่าวว่า บริษัทตระหนักถึงการประกอบกิจการเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมองภาพการพัฒนาธุรกิจแบบองค์รวม ไม่พึ่งพิงเพียงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT คืนใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ SCAP เข้ารวมกับ BFIT เพื่อทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่บุคคลรายย่อยทั่วไปที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่

 

ซึ่งการควบรวมธุรกิจครั้งนี้ของ BFIT และ SCAP เป็นส่วนหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มศรีสวัสดิ์ เพื่อผลักดันให้ SCAP ที่ดูแลธุรกิจด้านสินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยบริษัทจะดูแลธุรกิจจำนำเป็นหลัก และ BFIT จะรุกธุรกิจด้านสินเชื่ออื่นๆ อาทิ ธุรกิจเช่าซื้อทุกประเภทแบบครบวงจร และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้การควบรวมต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้

 

ด้านสถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ มั่นใจว่าหุ้นกู้ SAWAD ที่จะเสนอขายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2565 นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทาง SAWAD เปิดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปหรือที่เรียกว่า Public Offering ทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจสามารถจองซื้อได้จากสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่ง โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท

 

สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านบริการ Money Connect by Krungthai ในแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-111-1111

 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777

 

ธนาคารออมสิน โทร. 02-299-9245-6 (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่และที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น)

 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

LASTEST NEWS

TAG
5G LINE ประเทศไทย TikTok การลงทุน การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ดิจิทัล คอนเท็นต์ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน ดีแทค ที่อยู่อาศัย ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้