ถอดรหัส บริษัท แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส หลังยื่นไฟลิ่ง ประเดิมเจ้าแรกในตลาด LiVE Exchange เป้าระดมทุน ขาย IPO 100 ล้าน

Spread the love

 

แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด(มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทย ผู้ออกแบบพัฒนา Digital Technology และให้บริการระบบ On-Cloud Digital Platform ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในตลาด LiVE Exchange เป็นบริษัทแรก เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติไฟลิ่ง เล็งเป้าขาย IPO 100 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เชื่อมั่นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้าน IT Solution สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้ธุรกิจได้ระยะยาว

 

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าว “เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจและออกแบบพัฒนา Digital Technology ทางด้าน IT Solution และให้บริการระบบ On-Cloud Digital Platform อยู่หลาย platform ช่วยวางแผนการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) รวมไปถึง การพัฒนาระบบแพลทฟอร์ม (Platform Develop) มากว่า 15 ปี

 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กร นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้งาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เพื่อให้บริการลูกค้า หรือเพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์กร ตัวอย่างเช่น ระบบ E-Commerce, ระบบบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร, ระบบบริหารลูกค้าและสมาชิก, ระบบเติมเงินและชำระค่าบริการออนไลน์, ระบบบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และ IT Solution เช่น Web-Application , Blockchain Platform, Data Management, Payment Solution เป็นต้น

 

เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแสวงหาพันธมิตรใหม่ๆ มุ่งมั่นสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการข้อมูลสู่การเป็น Data-driven เพื่อให้ผู้ประกอบการขยายกลุ่มลูกค้าและโอกาสในการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้มีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหลายรายการ ตัวอย่าง เช่น ระบบ Balance Blockchain, กล่องรับชำระเงิน QBOX, ระบบบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้า Advance Vending เป็นต้น

 

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2 ครั้ง ในปี 2016 และปี 2018 รวมถึงเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการให้บริการ บริษัทยังได้ผ่านมาตรฐานการรับรอง ISO 29110 ที่เป็นการรับรองคุณภาพด้าน Software Engineering อีกด้วย และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ LINE Corporation ผู้พัฒนา Social Media Application ที่มีผู้ใช้งานอันดับต้นๆ ในประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น LINE Developer Partner เพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ ผ่าน Line OA ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ

 

โดยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมวางแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้าน Digital Technology เพื่อให้ผู้ใช้งานมีเครื่องมือที่ดี สะดวก ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และก้าวเป็นผู้นำ ในการให้บริการ On-Cloud Platform ระบบต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า ให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ รวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยี ให้เป็นระบบที่มีขนาดเหมาะสมกับธุรกิจ SMEs และสามารถขยายความสามารถในการใช้งานเพิ่มเติมได้ในอนาคต และจะขยายธุรกิจไปในภูมิภาคอาเซียน ภายใน 3 ปีข้างหน้า

 

สินค้าและบริการหลักของบริษัท

 

WeloveBooking (Ticketing Management System: TMS) –แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร ที่มีการพัฒนาระบบเป็น Cloud Server Service เพื่อ ทดแทนการใช้งาน Software จากต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ช่วยให้ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมสามารถบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดการด้านยอดขาย (Sales Management)

 

จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (Data Management and Analytics) จัดการด้านปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Operation Management) และดูแลด้านบัญชีการเงินของธุรกิจ (Accounting Management) รองรับสำหรับการใช้ในหลากหลายธุรกิจด้านท่องเที่ยวและสันทนาการ เช่น สวนน้ำ สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ กีฬา คอนเสิร์ต รถและเรือโดยสาร กิจกรรม โรงแรม ฯลฯ โดยออกแบบอย่างทันสมัย และใช้งานง่าย รองรับการใช้งานของลูกค้าทั้งแบบ ระบบจุดจำหน่ายตั๋ว (On site) และระบบตั๋วออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media

 

WeloveCRM & Social Commerce – ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและสมาชิก ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจเพื่อให้บริการเครื่องมือการตลาด และ Loyalty Program ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์แห่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูง เอื้อให้องค์กรธุรกิจได้กระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า ให้เชื่อมโยงโลกออฟไลน์กับออนไลน์ (o2o) และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใหม่ได้มากขึ้น ผ่านการใช้งานบน Social Media and Social Commerce

 

Welove Appointment (AMS) – ระบบบริการจองคิวนัดหมาย (AMS) คือ นวัตกรรมบริการสมัยใหม่ สำหรับบริหารจัดการจองหรือจัดการนัดหมาย ผ่านช่องทางโซเชียล LINE OFFICIAL ACCOUNT โดยพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการบริการให้ผู้ประกอบการธุรกิจ มีความทันสมัย และมีระบบที่ช่วยในการจัดการแบบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชม. ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ลดปัญหาความแออัดในการบริการลูกค้า การรอคอยเวลาในการเข้ารับบริการ

 

ทั้งยังลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการเวลาและการดำเนินธุรกิจ โดยระบบ AMS ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการด้านซ่อมบำรุง ธุรกิจการศึกษา

 

Balance Blockchain Platform – ระบบ สำหรับการยืนยันสิทธิ ธุรกรรม และการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเป็นระบบ Blockchain ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือก ทดแทนการพัฒนาใช้งานระบบ Blockchain ของต่างประเทศและต้นทุนการใช้งานที่ถูกลง เพื่อให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจที่สนใจการนำ Blockchain ไปประยุกต์ใช้งาน

 

Advance Vending (แอดวานซ์ เวนดิ้ง) – ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวก รับชำระเงินสด และ QR Payment มีระบบบริหารจัดการสินค้า รายงานยอดขาย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และอื่นๆ ผ่าน Line OA และ Web Management ได้แบบ Realtime และรองรับระบบ 4G มีการเพิ่มเติมระบบ IOT และ Data Analysis Management พัฒนาเชื่อมต่อกับระบบให้อยู่บน On Cloud Service และยังสามารถทำเป็น OEM ให้กับเจ้าของ Brand นั้นๆได้

 

Qbox (คิวบอกซ์) – กล่องรับชำระเงินแบบ Hybrid ที่สามารถรับชำระได้ทั้งเหรียญหรือ Scan QR code มีระบบบริหารจัดการออนไลน์ที่เจ้าของเครื่องสามารถตั้งค่าราคา ตรวจสอบสถานะและตรวจสอบรายงานยอดขายได้ด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์และ Application LINE

 

Advance Partner Gateway (แอดวานซ์ พาร์ทเนอร์ เกตเวย์)

 

– บริการเชื่อมต่อ ระบบเติมเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ผ่าน API Gateway เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการธุรกิจที่อยากมีระบบเติมเงินชำระเงินเป็นของตนเอง แต่ไม่ต้องไปพัฒนาระบบเองทั้งหมดและไม่ต้องไปทำการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการแต่ละราย สามารถเชื่อมต่อ API กับทางบริษัทฯ ที่เดียวและสามารถนำบริการต่างๆ ไปใช้งานได้ทันที

 

บริการออกแบบพัฒนา ระบบ IT Solution อื่นๆ ( E-Commerce, Web-Application, Payment Solution Etc. – เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบ Online Platform โดยทีมงานภายในองค์กรเองทั้งหมด มากกว่า 15 ปี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้าน Digital Technology ของลูกค้าแบบครบวงจร จากประสบการณ์ในธุรกิจ เราสร้างสรรค์ เครื่องมือทางดิจิทัลและให้บริการกับลูกค้าผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) และขนาดเล็ก (SME) ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

 

ส่องอัตรากำไรย้อนหลัง 2 ปี ยังเติบโตภายใต้วิกฤติ Covid

 

ผลกำไรในปี 64 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 63 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 14.67% จาก 4.33% โดยมีกำไรสุทธิ 9.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.9 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้น 35.51% เพิ่มขึ้นจาก 23.74% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.43% ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท

 

Scroll to Top