ทรู ทัช ยกระดับศักยภาพองค์กร เสริมความเชื่อมั่น รักษาความมั่นคงข้อมูลลูกค้า ด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ของประเทศอังกฤษ ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง

Spread the love

บริษัท ทรู ทัช จำกัด ผู้นำความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประเทศอังกฤษ หรือ Information Security Management System (ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็นผู้มอบ อันสะท้อนถึงการบริหารความมั่นคงของข้อมูล ซึ่งเน้นความสำคัญที่  ระบบการบริหารจัดการ  (Management System) ที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่องค์กรพึงปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจ และทรัพย์สินด้านสารสนเทศที่สำคัญให้พ้นจากภัยคุกคาม และความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสีย และคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

นายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานระดับสากล ในเรื่องความปลอดภัยทางข้อมูล ซึ่งการมอบใบรับรองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ผ่านการตรวจประเมิน มีกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมไปถึงสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย

 

โดย BSI ขอแสดงความยินดีแก่ความสำเร็จของ บริษัท ทรู ทัช จำกัด อันพิสูจน์ให้เห็นศักยภาพความน่าเชื่อถือของด้านการบริหารจัดการข้อมูลทั้งในส่วนบุคคล และข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า สามารถยกระดับความเชื่อมั่น ให้กับพาร์ทเนอร์ ทุกองค์กรกลุ่มธุรกิจ

นางสุภาวดี ตระกูลบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ทัช จำกัดกล่าวว่า การได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ทรู ทัช ผู้นำโซลูชันการให้บริการลูกค้า
ครบวงจรภายใต้กลุ่มทรู ที่มีความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะระบบความปลอดภัยของข้อมูล และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านขยายฐานลูกค้าไปสู่หลากหลายธุรกิจ และยกระดับศักยภาพองค์กร มีมาตรฐานสูงในระดับสากลยิ่งขึ้น และมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน

 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี บุคลากรกระบวนการทำงาน มีการสร้างสรรค์และออกแบบบริการที่เหมาะสมเฉพาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยเน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงานต่างๆ เป็นไปอย่างรัดกุม ยิ่งไปกว่านั้น การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มทรู มาผนวกเข้ากับการให้บริการ จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็ว อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

Scroll to Top