ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ เศรษฐศาสตร์ มธ. ปั้นเด็กรุ่นใหม่ด้าน Data Analytics

Spread the love

 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจด้านการเงินการธนาคาร การตลาด และ Data Analytics โดยเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเข้าฝึกงานกับธนาคาร สร้างประสบการณ์การทำงานจริง

 

ภายใต้โครงการ  ttb spark academy internship  พร้อมร่วมมือกันในการส่งเสริมการใช้ Data เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์สำหรับตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความจำเป็นต่อภาคธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 

โดยธนาคารพร้อมปั้นเด็กรุ่นใหม่ (Young Talent) มาร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนนวัตกรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับชีวิตลูกค้าผ่านการสร้างดิจิทัลโซลูชันด้วยแนวคิด Humanized Digital Banking

 

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ภายใต้โครงการ ttb spark academy internship เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมกันพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการที่นักศึกษาได้มีโอกาสรับประสบการณ์จากการทำงานจริงขณะที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

 

จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นภาพและสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมาในการตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันตลาดแรงงานไทยกำลังขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Data Analytics

 

ดังนั้น ทีเอ็มบีธนชาตและเศรษฐศาสตร์ มธ. จึงผนึกกำลังร่วมมือกันพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจด้าน Data Analytics การตลาด และการเงินการธนาคาร โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานในสายงาน Data กับธนาคาร มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสององค์กร รวมไปถึงจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมการใช้ Data เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นและส่งมอบโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้า สู่เป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ทั้งวันนี้และอนาคต

 

นายนริศ สถาผลเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ธุรกิจทีทีบี (ttb analytics) กล่าวถึงโครงการ ttb spark academy internship ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และมีความสนใจในงาน Tech และ Data โดยเฉพาะ มาร่วมฝึกงานกับทางธนาคารในรูปแบบของการปฏิบัติงานจริง เปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้ใช้ศักยภาพและแสดงไอเดียได้อย่างเต็มที่

 

โดยมีพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งน้องนิสิต นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานทั้งในส่วน Tech ที่ ttb spark หรือ Data ที่ ttb analytics เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วงชีวิต โดยนิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้จาก
https://www.ttbspark.com/sparkacademy และ LinkedIn : ttbspark

 

“สิ่งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทีเอ็มบีธนชาตในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับชีวิตลูกค้าผ่านการสร้างดิจิทัลโซลูชันด้วยแนวคิด Humanized Digital Banking ซึ่งธนาคารมีความต้องการ Young Talent รุ่นใหม่มาร่วมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลโซลูชันที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในโลกการธนาคารแห่งอนาคตร่วมกัน”

Scroll to Top