บ้านปูเสริมศักยภาพกิจการเพื่อสังคมให้โตแล้ว โตได้อีก! เผย 6 กิจการที่ผ่านเข้ารอบ BC4C#11 Acceleration program

Spread the love

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion เผยรายชื่อ 6 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านเข้ารอบ   โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C   รุ่นที่ 11 ในกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration program) โดย 6 กิจการที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นกิจการที่เติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมเป็นวงกว้าง มีศักยภาพที่สามารถเติมเต็มให้พร้อมขยายกิจการไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล หรือ Acceleration program ในปีแรกของโครงการฯ ได้รับผลตอบรับที่ดี หลายกิจการที่มานำเสนอยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในอีกหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างการเติบโตในขั้นต่อไป โดยเฉพาะการประสานพลังความร่วมมือในเครือข่าย SE ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ตอบโจทย์กับประเด็นของกิจการต่างๆ

 

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเชิงเทคนิคและประสบการณ์ในแบบที่จำเพาะและเหมาะสมกับแต่ละกิจการ พร้อมสร้างโอกาสในการพบเจอกับองค์กรหรือกลุ่มนักลงทุนที่จะสนับสนุนกิจการเหล่านี้ต่อไป เราเชื่อว่าหากเราสามารถทำให้กิจการเพื่อสังคมขยายธุรกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ การสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมก็จะยิ่งขยายผลเป็นวงกว้างขึ้นด้วย

 

สำหรับ 6 กิจการที่ผ่านเข้ารอบ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในหลากหลายมิติ ได้แก่

 

moreloop

ธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าเหลือใช้คุณภาพดีที่เป็นส่วนเกินจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เกิดเป็นแพลตฟอร์มฝากขายผ้าส่วนเกินจากโรงงานนำไปอัปไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 

a-chieve

ธุรกิจเพื่อสังคมที่พัฒนาระบบนิเวศของการแนะแนวการศึกษาไทยเพื่อช่วยให้เยาวชนไทยทุกคนเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้ สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มที่ทำให้เยาวชนเหล่านั้นออกแบบเส้นทางชีวิตและดูแลใจของตนเองได้ พร้อมมีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนครูแนะแนวไทยให้มีกระบวนการสอนและเครื่องมือไปพัฒนาสอนในโรงเรียนต่อได้

 

YoungHappy

กิจการที่มุ่งเสริมแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การมีสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้เกษียณอายุ ผ่านการสร้างคอมมูนิตี้ที่สร้างความสุข และกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุก มองเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และพึ่งพาตัวเองได้

 

Buddy Homecare

กิจการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม 2 ด้านพร้อมกัน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนชนเผ่าที่ยากจนผ่านการให้ทุนอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และจ้างงานเยาวชนเหล่านั้นเป็นพนักงานดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพในราคาที่เข้าถึงได้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาขาดคนดูแล

 

Noburo

กิจการฟินเทคสตาร์ทอัพที่เป็นแพลตฟอร์มสวัสดิการแก้หนี้พนักงาน ทำงานร่วมกับนายจ้างร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลุ่มแรงงานที่มีปัญหาหนี้สินผ่านหลัก “ความรู้คู่ทุน” โดยใช้เทคโนโลยีและกลไกเกมส์ (Gamification) ในการออกแบบการเรียนรู้ ช่วยพนักงานมีความรู้และบริหารจัดการการเงินของตนได้ และเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรม จนสามารปลดหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบได้จริง และมีเงินเก็บออมในระยะยาว

 

Ooca
กิจการที่บุกเบิกวงการสุขภาพจิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตผ่านวิดีโอคอลกับนักจิตวิทยาแบบมืออาชีพ ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานบน iOS และ Android

 

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของโครงการ BC4C ที่เราได้ร่วมทำงานกับบ้านปู จะเห็นว่าระบบนิเวศของ SE ในไทยค่อยๆ เติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นทุกปี การจัดกิจกรรมสำหรับกิจการในระยะขยายผลครั้งนี้จึงเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ยังเป็นช่องว่างซึ่งขาดหายไป เพื่อให้ SE มีศักยภาพที่พร้อมจะเติบโตมากยิ่งขึ้น แม้บางกิจการจะเติบโตและสามารถเดินไปต่อด้วยตนเองได้ แต่การที่เราเข้าไปสนับสนุนจะยิ่งเสริมหรือเร่งสปีดให้ SE พัฒนาและสร้างผลกระทบเชิงบวกกลับคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องได้มากยิ่งขึ้น

 

หลังจากนี้ทั้ง 6 กิจการจะได้เสริมศักยภาพร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนาข้อมูลของกิจการ (Business profile) รวมถึงรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมกับกิจการนั้นๆ ก่อนพบปะกับนักลงทุนหรือผู้สนับสนุนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหรือประเด็นของแต่ละกิจการ เพื่อให้เกิดโอกาสการระดมทุน การหาพันธมิตร หรือการร่วมมือต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการพัฒนาแผนธุรกิจสุดเข้มข้นของผู้เข้ารอบทั้ง 6 กิจการจากโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่นที่ 11 หรือ Banpu Champions For Change (BC4C#11) ได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions

 

Scroll to Top