มาคาเลียส เพิ่ม 3 มาตรการคัดเลือกพันธมิตรเข้าระบบอย่างเข้มงวด กันเกิด วอเชอร์ทิพย์

Spread the love

มาคาเลียส (MAKALIUS) แหล่งรวมอี-วอเชอร์ ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว อันดับ 1 ของประเทศไทย เพิ่ม 3 มาตรการคัดเลือกพันธมิตรเข้าระบบอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจสอบกระแสเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ แผนธุรกิจการตลาดระยะยาว และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ป้องกันเกิด   วอเชอร์ทิพย์  พร้อมเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า การันตีคืนเงินเต็มจำนวนหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเท่ากันในกรณีวอเชอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ตามเงื่อนไขที่พันธมิตรกำหนด

 

นางสาวณีรนุช ไตรจักร์วนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาคาเลียส ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวหันมาใช้บริการ การจองห้องพัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบวอเชอร์ผ่านออนไลน์ทราเวลแพลตฟอร์มกันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถจองล่วงหน้าได้ในราคาประหยัด สะดวก ใช้งานง่าย ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร หันมาใช้บริการกับผู้ให้บริการออนไลน์ทราเวลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของมาคาเลียสมีกลุ่มผู้ประกอบมาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 100% หรือกว่า 300 ราย ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีการเปิดประเทศ

 

ทั้งนี้ มาคาเลียส ในฐานะแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายอี-วอเชอร์ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว จึงได้เพิ่มมาตรการการคัดเลือกพันธมิตรเข้าระบบอย่างเข้มงวด เพื่อมุ่งสร้างความน่าเชื่อมั่นและความน่าเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ซื้อวอเชอร์ ด้วย 3 แนวทางดังต่อไปนี้    การตรวจสอบกระแสเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยตรวจสอบสถานะทางการเงินย้อนหลัง 3-5 ปี พร้อมทั้งส่งทีมการตลาดของบริษัทฯ เข้าร่วมประเมิน  แผนธุรกิจการตลาดระยะยาว  เพื่อนำไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และสุดท้ายประเมิน  กลยุทธ์ทางธุรกิจ  ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของผู้บริหารในการนำพาธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 

นางสาวณีรนุช กล่าวทิ้งท้ายว่า การเพิ่มเงื่อนไขในการคัดเลือกกลุ่มพันธมิตรที่จะมาร่วมจำหน่ายวอร์เชอร์กับมาคาเลียสนี้ จะเป็นการช่วยกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในระบบให้เกิดความมั่นใจว่าวอเชอร์ที่ซื้อไปนั้นสามารถใช้งานได้จริง ที่สำคัญทางมาคาเลียสยังได้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการเพิ่มมาตรการการคุ้มครองลูกค้าในกรณีวอเชอร์ที่ซื้อไปไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไข อันเกิดจากพันธมิตรในระบบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือหยุดให้บริการ โดยทางลูกค้าสามารถเลือกขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงวอเชอร์ไปใช้บริการที่มีมูลค่าเท่าเทียมกับสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้ซื้อไป

Scroll to Top