ยิบอินซอย ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจ RapidsDB ส่งโซลูชั่นส์ Big Data และ AI บุกตลาดภาครัฐและเอกชน

Spread the love

 

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด นำโดย นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จับมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ นาย ไหล หยิว หยาง ประธานกรรมการบริหาร RapidsDB Pte Ltd, Singapore (RapidsDB) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการให้บริการโซลูชั่นส์แพลตฟอร์มทางด้าน Big Data และการนำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ให้ได้เปรียบในการแข่งขันในยุคของ digitalization โดยเจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐ การเงินการธนาคาร บริษัทประกัน และภาคเอกชน

 

ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้บริษัท ยิบอินซอย ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นส์เทคโนโลยีของไทย มานานกว่า 60 ปี ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ฮาร์ดแวร์ รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ อาทิ การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมาย ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คน มุ่งมั่นให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างครบวงจร

 

ไม่ว่าจะเป็น การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม โซลูชั่นส์ศูนย์ข้อมูล รวมถึงระบบที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และระบบการติดตามเฝ้าระวังต่างๆ โดยเน้นความร่วมมือกับลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อการให้บริการและส่งมอบโซลูชั่นส์ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ยิบอินซอยยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมาย

 

สำหรับบริษัท RapidsDB เป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาการประมวลผล big data แบบ real time โดยจุดเด่นของ RapidsDB Unified Big Data Analytics Platform ทำงานแบบ parallel, distributed, in-memory processing และมี AI-In-Database Algorithm Library ในตัวสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำ Real-time Big Data processing และงานด้าน Analytics ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

 

นอกจากนั้น RapidsDB ยังมีเครื่องมือในการต่อเชื่อมกับกับฐานข้อมูลต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งแบบ ฐานข้อมูล RDBMS ทั่วไป, JDBC Interface, Message Queue รวมถึงข้อมูลบน Data Lake ผ่าน HDFS Interface ตลอดจนสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว และสามารถ Scale out ได้ มีเครื่องมือในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย สามารถ Deploy ได้ทั้ง On-Premise และ On Cloud

Scroll to Top