เอพี ไทยแลนด์ ร่วมปลุกพลังในตัวเอง จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower มอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อไปได้ไกลกว่า

Spread the love

• เอพี ไทยแลนด์ ห่วงใยใส่ใจสังคม ตั้งเป้าที่จะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ มุ่งสร้างทักษะแห่งอนาคต สนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้

• จับมือพันธมิตร SEAC – CREATIVE TALK – VULCAN COALITION – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดตัวโครงการ เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower ปลุกพลังในตัว “บัณฑิตและเยาวชน ผู้พิการทั่วประเทศ” มอบโอกาสในการเข้าถึงทักษะแห่งอนาคตที่ใช้งานได้จริง ทลายทุกข้อจำกัดชีวิต ส่งต่อพลังบวกไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เติบโต และมองไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อถอย

 

• นำร่องผ่าน 2 กิจกรรมสำคัญ กับ  AP-SEAC presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2022  งาน Conference แห่งปีที่รวบรวมความรู้และเทรนด์ที่น่าสนใจจากวิทยากรกว่า 100 ท่าน ครั้งแรกกับการดีไซน์รูปแบบงาน เพื่อรองรับผู้พิการในหลากหลายมิติ ทั้งแบบ ออนกราวด์อีเวนต์และระบบออนไลน์

 

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอพี ไทยแลนด์ ในบทบาทของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย สิ่งหนึ่งที่เอพียึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานและเสมอมาคือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG)

 

ซึ่งในมิติด้านสังคมเอพี ไทยแลนด์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ ด้วยการสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ผ่านโครงการต่างๆ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงทักษะใหม่ๆ ให้แก่  บุคคลผู้ด้อยโอกาส  เพื่อการเข้าถึงตลาดงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป บริษัทฯ จึงร่วมกับ 4 พันธมิตรจัดทำโครงการ เอ็มพาวเวอร์สังคมที่ชื่อว่า  เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower  เพื่อร่วมสนับสนุนให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ สามารถมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้

 

ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการให้ได้เข้าถึงทักษะแห่งอนาคตใหม่ๆ มุ่งส่งเสริมศักยภาพ สร้างพลังบวกให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง พร้อมทลายทุกข้อจำกัดชีวิต บ่มเพราะทักษะใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อโอกาสที่มากกว่าในการเข้าถึงตลาดงานที่มีคุณภาพ

 

เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower  เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่

1. SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรและองค์กร ที่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2. VULCAN COALITION (วัลแคน โคอะลิชั่น) ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีภารกิจหลักในการสร้างงานและรายได้ที่แท้จริงให้กับคนพิการ

 

3. CREATIVE TALK (บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด) ผู้ริเริ่มจัดงาน CREATIVE TALK CONFERENCE ขึ้นในไทย 4. มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม การสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพและมุ่งลดช่องว่างของการจ้างงาน

 

ซึ่งภายใต้โครงการ  เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower  จะประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ  บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ  ซึ่งจะทำอย่างต่อเนื่อง 

 

ประกอบด้วย CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 (CTC2022) งาน Conference แห่งปีที่รวบรวมความรู้และเทรนด์ที่น่าสนใจจากวิทยากรกว่า 100 ท่านที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และกิจกรรม IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โปรแกรมเสริมสร้างทักษะและวิธีคิดที่จำเป็นกับความต้องการของโลกทำงานปัจจุบันและ ในอนาคต

โดยงาน CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 ปีนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่เราได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในมิติใหม่ๆ ให้กับน้องๆ บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการทั้งล่ามภาษามือ ที่นั่ง เบรลล์บล็อก ตลอดทีมงานอาสาสมัคร หรือการรับชมผ่านระบบออนไลน์โดยบริษัทฯ ได้เตรียมโควตาบัตรพิเศษที่เรียกว่า Angel Ticket เพื่อมอบให้แก่น้องๆ บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ โดยมีพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำปรึกษาและวางแผนในครั้งนี้

 

ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ซึ่งบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/CTCforPWDs ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายนนี้

นางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด (VULCAN COALITION) กล่าวว่า จากการทำงานร่วมกับคนพิการ พบว่ามีคนพิการจำนวนมากที่มีศักยภาพ แต่กลับมีโอกาสในการเข้าถึงทั้งในด้านการจ้างงานและการศึกษาไม่มากนัก จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีคนพิการในวัยทำงานกว่า 819,000 คน แต่มีคนพิการเพียง 33.18% ที่ได้รับโอกาส จ้างงานเท่านั้น

 

การที่ เอพี ไทยแลนด์ หนึ่งในองค์กรระดับแนวหน้าของประเทศได้ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการในการสร้างทักษะแห่งอนาคต ถือเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้และเสริมพลังบวกให้คนพิการทุกคนได้มีชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้

 

ซึ่งในงาน CTC2022 ทางวัลแคน โคอะลิชั่น พร้อมสนับสนุนและดูแลน้อง ๆ อย่างเต็มที่ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มี เพื่อรับรองบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการในการเข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างสุดกำลัง

 

นายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด ผู้ริเริ่มงาน CREATIVE TALK CONFERENCE กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ทาง เอพี ไทยแลนด์ ได้สนับสนุนการจัดงาน CREATIVE TALK CONFERENCE อย่างต่อเนื่อง

 

โดยเฉพาะปีนี้แนวคิดของ AP ที่ต้องการต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงทักษะใหม่ๆ ให้แก่ “บุคคลผู้ด้อยโอกาส” ถือเป็นไอเดียที่ช่วยยกระดับงาน CTC2022 ให้เทียบเท่างาน Conference ในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

 

ซึ่งผม ทีมงาน และวิทยากรกว่า 100 ท่าน พร้อมที่จะเปิดโลกทัศน์และต่อยอดทางความคิดแก่บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการอย่างสุดกำลัง ตามเป้าหมายของ เอพี ไทยแลนด์ ที่ต้องการส่งมอบชีวิตดีๆ ให้กับทุกคนในสังคม

ด้านนางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ YourNextU by SEAC (ซีแอค) หนึ่งในบริษัทในเครือเอพี ไทยแลนด์ ผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรและองค์กร ที่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตรระดับเวิลด์คลาส เพื่อให้องค์กรและบุคลากรทุกระดับสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่ากล่าวว่า

 

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาช่องว่างทางการศึกษากับความต้องการของภาคธุรกิจ ที่นับวันจะขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนำมาสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานคุณภาพของบัณฑิตและเยาวชน ยิ่งโดยเฉพาะกับน้องๆ บัณฑิตและเยาวชน ผู้พิการ

 

โดย SEAC (ซีแอค) ในฐานะองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับสังคมไทย มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ เอ็มพาวเวอร์ให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการเชื่อมั่นในศักยภาพที่ตัวเองมี ตามเป้าหมายของโครงการ  เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower  พร้อมร่วมส่งเสริมทักษะในโลกบริบทใหม่ เพื่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานคุณภาพที่มากขึ้น

ทั้งนี้ทางซีแอค จึงได้ร่วมกับทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สานต่อกิจกรรม  IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน  ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้มีบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนรวมกว่า 100 คนได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

 

ซึ่งซีแอคได้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และหลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะและวิธีคิดที่จำเป็น สอดคล้องกับความต้องการของโลกทำงานปัจจุบันและในอนาคต อาทิ วิธีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ทักษะเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (DISC) และทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นต้น

 

ผ่านการสนับสนุนจากทีมงานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom สอนสดผ่านซูม เข้าถึงผู้เรียนผู้พิการได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้นและเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากที่สุด

 

นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า เป้าหมายของมูลนิธิฯ คือการขับเคลื่อนให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสงานและอาชีพมากขึ้น ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่ทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับทางซีแอค สานต่อโครงการ  IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน  ขึ้น ซึ่งผลตอบรับจากบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการในรุ่นที่ผ่านมา ถือว่าดีมาก ซึ่งหลักสูตรที่ทางซีแอคได้จัดเตรียมดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเขาออกมา ให้เค้ามั่นใจ และกล้าที่จะทำตามความฝันของตนเองมากขึ้น

 

นอกจากนั้นในปีนี้น้องๆ บัณฑิตและเยาวชนที่อยู่ในเครือข่ายของทางมูลนิธิจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน CREATIVE TALK CONFERENCE ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆ เป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณทางเอพี ไทยแลนด์และ ซีแอค ที่ให้ความสำคัญกับน้องๆ ผมเชื่อว่ากิจกรรมภายใต้โครงการ เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower จะสร้างพลังบวกให้กับเหล่าเยาวชนผู้พิการ สามารถสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยตัวเองได้”

ไม่ว่าบริบทของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร
Aspiration ความฝัน ความหวังของทุกคนจะกลายรูปไปแค่ไหน
เอพี ไทยแลนด์ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังบวกไปถึงทุกคน
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เติบโต และมองไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อถอย
สร้างเส้นทางสู่เป้าหมายให้สำเร็จด้วยด้วยพลังในตัวของคุณเอง
“เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower”

“เอพี ไทยแลนด์ – ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้”

Scroll to Top