แฟลช ผุดโครงการ Flash Safety Bag, Safety Zone ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง

Spread the love

 

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ  Flash Safety Bag, Safety Zone  ภายใต้แนวคิด  ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน  ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นำร่องส่งมอบ 100 โรงเรียน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ หวังเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชะลอความเร็วเมื่อขับรถเข้าสู่เขตโรงเรียน

 

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยแบบครบวงจร โดยนายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการ Flash Safety Bag, Safety Zone เกิดจากความต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกของ  คนเดินเท้า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 2,092 – 3,100 คนต่อปี หรือคิดเฉลี่ยต่อวัน วันละ 6 – 8 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2565)

 

นอกจากนี้ สถิติจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบริษัทประกันภัย และข่าวสารที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ยังได้จำแนกประเภทและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับเด็กและเยาวชน เป็น 3 ประการ โดยหนึ่งในนั้นคือ ประเภทอุบัติเหตุการเดินเท้า เฉลี่ยปีละ 783 ครั้ง ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญเกิดจากรถที่ขับมาด้วยความเร็วสูง ตลอดจนเด็กเองยังขาดทักษะในการเดินเท้าอย่างปลอดภัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าโรงเรียนยังขาดป้ายจำกัดความเร็วในการขับขี่

 

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียน (แบบสะพายหลัง) โดยใช้วัสดุเป็นผ้าร่มสีเหลือง ระบุตัวเลขจำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้เป็นจุดสังเกตที่เด่นชัดสำหรับผู้ขับขี่ ให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และชะลอความเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

 

โครงการดังกล่าวฯ จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยจะมีการส่งมอบถุงคลุมกระเป๋าให้แก่ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เฟสแรกจำนวน 20,000 ชิ้น กระจายไปยังโรงเรียน 100 แห่ง ที่อยู่ในโซนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ รวม 27 จังหวัด อาทิ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, นครสวรรค์, นครราชสีมา, มุกดาหาร, บุรีรัมย์, อุบลราชธานี, ยโสธรสมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, ระยอง, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา และ นราธิวาส เป็นต้น

 

“ทั้งนี้ ตลอด 4 ปี ในการดำเนินธุรกิจ แฟลช เอ็กซ์เพรส ตระหนักดีว่า เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุเท่านั้น บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด- 19

 

การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎจราจร ตลอดจนให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 

ซึ่งโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบริษัท ที่ต้องการร่วมปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้ขับขี่ที่ต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทตั้งเป้าขยายโครงการดังกล่าว ไปสู่โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศต่อไป” นายคมสันต์ กล่าวทิ้งท้าย

Scroll to Top