ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งผลิตภัณฑ์โอทอปราคาพิเศษ 9 หมื่นรายการ

Spread the love

 

ไปรษณีย์ไทย และไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น บริษัทในเครือไปรษณีย์ไทย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) และเครือข่าย OTOP ระดับประเทศ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการขนส่งสินค้าด้วยอัตราพิเศษให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทย เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง กระตุ้นการไหลเวียนของเศรษฐกิจท้องถิ่น พร้อมเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม thailandpostmart ของไปรษณีย์ไทย

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น สนองนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งสร้างความพร้อมให้ SME เข้าสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาสนับสนุนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค

 

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จึงใช้ศักยภาพด้านการขนส่งร่วมกับไปรษณีย์ไทยจัดทำระบบขนส่งกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เกษตรแปลงใหญ่ และกรมการพัฒนาชุมชน สินค้าโอทอป โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการด้านโลจิสติกส์อย่างทั่วถึง

 

นายสมคิด จันทมฤก อธีบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสร้างการรับรู้ไปยังผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 96,132 กลุ่ม/ราย ให้มีโอกาสเข้าถึงการบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงต่อไป โดยดำเนินการผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

 

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 กรมการพัฒนาชุมชน จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP MIDYEAR 2022 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี อย่างไรก็ตามคาดว่าความร่วมมือกับไปรษณีย์ในครั้งนี้จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP มากยิ่งขึ้น

 

 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานการสื่อสารและขนส่งของชาติ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีแนวทางที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้วยการเป็นผู้ดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างดีที่สุด

 

โดยมีไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ทำหน้าที่รับสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อส่งไปยังพ่อค้าคนกลาง และร้านค้ารายย่อย ส่วนไปรษณีย์ไทยจะเป็นเครือข่ายขนส่งกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยค่าขนส่งอัตราพิเศษเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ร้านค้า และยังสามารถกำหนดราคาขายสินค้าที่แข่งขันได้อีกด้วย

 

นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังช่วยผลักดันสินค้าเหล่านี้ให้ถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่าน thailandpostmart แพลตฟอร์ม e-Marketplace ของไปรษณีย์ไทยที่รวบรวมสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

 

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดส่ง โดยบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เชื่อมั่นในการให้บริการขนส่ง โดยจะรับสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP Trader และเครือข่าย OTOP ตั้งแต่ต้นทาง ส่งไปยังพ่อค้าคนกลาง ร้านค้ารายย่อย และเชื่อมต่อระบบการจัดการขนส่งกับไปรษณีย์ไทย เพื่อกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

รวมถึงยังพร้อมสนับสนุนระบบการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัย มั่นใจได้ทุกกระบวนการจัดส่ง นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นยังมีแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารการขนส่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร เป็นแพลตฟอร์มช่วยจัดหารถส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการในราคาที่ช่วยลดต้นทุนการจัดส่ง เพราะใช้ระวางว่างของรถอย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถรองรับการจัดส่งได้ครั้งละจำนวนมากๆ ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

Scroll to Top