ไปรษณีย์ไทย ผนึกพันธมิตรเอสบีซี หนุนไลฟ์สไตล์และการทำธุรกรรมยุคดิจิทัล พลิกโฉมวงการรับ – ส่งเอกสารจากกระดาษสู่ e-Document

Spread the love

ไปรษณีย์ไทย ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรกิจการค้าร่วม เอสบีซี ได้แก่ บริษัท สกายไฮ จำกัด บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด เปิดตัวระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร หรือ Total Document Handling: TDH พลิกโฉมวงการรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Document เพื่อจัดส่งเอกสารให้กับภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ระบบที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ผ่านระบบของไปรษณีย์ไทยได้ครบวงจร อาทิ การแจ้งหนี้และรับชำระเงิน การรับรองการลงลายมือชื่อ โดยบริการระบบดังกล่าวพร้อมที่จะให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานกลุ่มสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย มีภารกิจหลักในการจัดส่งเอกสารและพัสดุให้ภาครัฐและเอกชนมาอย่างยาวนาน ล่าสุดได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมการให้บริการด้านการขนส่งเอกสารสำคัญต่างๆ ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่ของวงการรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Document บนโลกออนไลน์ ที่ไปรษณีย์ไทยและพันธมิตรกิจการค้าร่วม เอสบีซี ทั้ง 3 บริษัท

 

ประกอบไปด้วย บริษัท สกายไฮ จำกัด บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด ซึ่งจะได้นำศักยภาพความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านกลยุทธ์และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมทั้งด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ มาผนวกรวมกับศักยภาพของไปรษณีย์ไทยที่เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของชาติ พัฒนาการจัดส่งเอกสารให้ภาครัฐและเอกชน ให้เป็นบริการที่ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

“ไปรษณีย์ไทย พร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็น Digital Business ด้วยความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่ไปรษณีย์ไทยและพันธมิตรกิจการค้าร่วม เอสบีซี จะร่วมกันนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาต่อยอดบริการ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนไทย ที่ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเตรียมที่จะเปิดให้บริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร หรือ Total Document Handling อัปเกรดการรับ-ส่งเอกสารจาก ‘กระดาษ’ สู่ ‘e-Document’ รวมทั้งการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ผ่านระบบของไปรษณีย์ไทยได้ครบวงจร

 

ตอบโจทย์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น การเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งเอกสารสำคัญผ่าน Digital Mailbox การแจ้งหนี้และรับชำระเงิน e-Payment การรับรองการลงลายมือชื่อ หรือการเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Digital Signature ที่สามารถยืนยันความเป็นตัวตนได้หรือจะเป็นการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ให้เอกสารสำคัญการันตีตัวจริง Stamp ความเชื่อมั่น ผ่านระบบ e-Timestamp ที่ได้มาตรฐานและมีผลทางกฎหมาย เช่นเดียวกับการรับรองเอกสารสำคัญด้วยตราประจำวันที่ประทับอยู่บนหน้าซองอย่างที่ผ่านมา

 

อย่างไรก็ตามบริการนี้มุ่งเน้นที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ เสริมความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้บริการพร้อมก้าวเข้าสู่ชีวิตยุคดิจิทัลไปพร้อมกัน”

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามทำสัญญากิจการค้าร่วม (consortium) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางไปรษณีย์ไทย และ อีก 2 บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทาง BE8 ได้นำเอาความเชี่ยวชาญในด้านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร มาร่วมกันพัฒนา สร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างบริการใหม่ๆ ร่วมกับทางไปรษณีย์ไทย

 

โดยเราได้ใช้ความความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษา ช่วยวางกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการตลาดและการขาย การร่วมลงทุนครั้งสำคัญนี้ เราจะมาร่วมกันเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำธุรกิจดิจิทัลดิสรัปชั่นและบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทางไปรษณีย์ไทยและทุกธุรกิจทั้งกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนี้”

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบัน เรายังคงมีการใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, ภาคธุรกิจ หรือเอกชน เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาจากการใช้เอกสารติดต่องาน ที่มักพบเจอในทุกวัน เช่น การปลอมแปลงเอกสารสำคัญ, ติดตามเอกสารยาก, เอกสารส่งไม่ถึงผู้รับ, การใช้พื้นที่จัดเก็บเอกสารจำนวนมาก, เอกสารชำรุดเสียหายจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน, ยากต่อการค้นหาเอกสาร เป็นต้น

 

จึงนำมาสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) เป็นระบบบริหารกลางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเอกสาร, การจัดการลำดับความสำคัญของเอกสารตามเวลาที่กำหนด, และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, ภาคธุรกิจ, และประชาชนทั่วไป ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยกระดับการให้บริการของไปรษณีย์ไทยสู่บริการ Digital Business อย่างแท้จริง

สำหรับบริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling: TDH) พร้อมที่จะให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานกลุ่มสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้

 

Scroll to Top