ทีดี ตะวันแดง ใช้ Google Cloud เข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์และ AI

Spread the love

 

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด (“TD”) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีค้าปลีกชั้นนำประสานความร่วมมือกับ Google Cloudใช้บริการแพลตฟอร์มแบบ Retail-as-a-Service ช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กแบบดั้งเดิมที่ดำเนินธุรกิจโดยครอบครัวปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ขายดีและมีกำไรท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของวงการค้าปลีก

 

ปัจจุบันร้านค้าขนาดเล็กในชนบทที่ดำเนินธุรกิจโดยครอบครัวหรือ “ร้านโชห่วย” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในชุมชนท้องถิ่นที่ขายของชำและของใช้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันในราคาย่อมเยาได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจากเครือร้านสะดวกซื้อที่ขยาย ตัวอย่างรวดเร็วซึ่งขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าเพราะได้เปรียบในแง่ของขนาดของธุรกิจ

 

นอกจากนี้ ร้านโชห่วยยังได้รับผล กระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ 61.6% ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม (MSMEs) ในท้องถิ่นมีรายได้ลดลง สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับภาคครัวเรือนเป็นอย่างมาก

 

 

TD ได้นำเสนอรูปแบบโมเดลธุรกิจร้านสะดวกซื้อชุมชน (ถูกดี มีมาตรฐาน) แบบแบ่งปันผลกำไร เปลี่ยนโฉมร้านค้า และเปิดโอกาสให้ใช้งานแพลตฟอร์มค้าปลีกของบริษัท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของร้านในเรื่องการบริหารจัดการร้านค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

 

โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและรองรับการปรับขนาด ข้อมูลวิเคราะห์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ของ Google Cloud โดยร้านค้าแต่ละแห่งที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะมีโลโก้ “ถูกดี” ข้างชื่อร้านเดิม

 

TD ทำให้การเติมสต็อกและการทำบัญชีการเงินในนามของร้านค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์มที่มีแอปพลิเคชันจุดขายอัจฉริยะ (POS) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายการจัดจำหน่ายสำหรับการค้าปลีกเต็มรูปแบบ เจ้าของร้านค้าสามารถใช้เวลาไปกับงานอื่นๆ เช่น รับสินค้า พิมพ์ป้ายราคาและข้อความโปรโมตจาก POS เติมสินค้าในชั้นวาง และสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องปิดร้านค้าเพื่อไปหาผู้ค้าส่งและบันทึกธุรกรรมการขายด้วยตนเอง

 

เทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด กล่าวว่า ร้านโชห่วย ถือเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของหมู่บ้านและชุมชนเพราะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยคนในชุมชน ทำให้มีความเข้าใจและความผูกพันกับชุมชนเป็นอย่างมาก แต่ในช่วงที่ผ่านมาร้านค้าในหลายพื้นที่กลับประสบปัญหามีรายรับที่ไม่เพียงพอที่จะทำธุรกิจต่อ รวมถึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้หลายกิจการต้องปิดตัวลง

 

ตลอดจนจากวิกฤตการเลิกจ้างพนักงานในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้คนหนุ่มสาวที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครเดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจำนวนมาก ทาง TD จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในทุกพื้นที่ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบโมเดลธุรกิจรวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ร้านค้าพาร์ทเนอร์ขายดี มีกำไร เป็นรายได้หลักของครอบครัวได้ ซึ่งการที่เราจะสามารถทำได้เช่นนั้น เราจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยในระดับแนวหน้าเข้ามาช่วยเหลือ

 

 

ทาง TD จึงได้ร่วมมือกับ Google Cloud ในการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มของร้าน ถูกดี มีมาตรฐาน ขึ้น ผลจากความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ร้านค้าพาร์ทเนอร์ของเราสามารถเพิ่มยอดขายและทำกำไรได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากร้านค้าใหม่ ๆ เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางถูกดีเพิ่มขึ้นกว่า 100 ร้านค้าต่อสัปดาห์

 

ความท้าทายสำคัญที่ร้านโชห่วยต้องเผชิญก็คือ ความยากในการหาซื้อสินค้ามาขายและการเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้บ่อยครั้งร้านค้าต้องเสียโอกาสทางการขายและมีสินค้าค้างสต็อกจำนวนมากที่หมดอายุ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ที่ร้านค้าจะต้องแบกรับ

 

การใช้ Dataplex ของ Google Cloud ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคิดเงินอัจฉริยะ (POS) กับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในระบบคลาวด์จากส่วนกลาง จะช่วยให้ TD และร้านค้าพาร์ทเนอร์สามารถบริหารจัดการร้านค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลการซื้อ-ขายสินค้าภายในร้านและเชื่อมต่อกับเครือข่ายการจัดการสินค้าและคลังสินค้าให้โดยอัตโนมัติผ่าน Dataplex ของ Google Cloud ในการจัดส่งข้อมูลไปยังระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในระบบคลาวด์ของส่วนกลางแบบ Real-Time จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ

 

อาทิ การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์, Vertex AI, Business Intelligence และเครื่องมือแสดงภาพข้อมูลของ Google Cloud ในการคำนวนและบริหารจัดการส่งสินค้าที่ต้องการไปยังร้านค้าพาร์ทเนอร์ได้อย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ร้านค้าสามารถอยู่รอด แข่งขันได้ และขายดีมีกำไรตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้าน

 

สำหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีข้อจำกัดในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ก็สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Google Cloud ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย การประมวลผลแบบ Serverless และพื้นที่เก็บข้อมูลและการดึงข้อมูลที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำช่วยให้ TD สามารถมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ราบรื่นและเสถียรให้แก่เจ้าของร้านได้จากแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์

 

รวมถึงซอฟต์แวร์ POS ในเครื่องชำระเงินที่ร้านค้าและบริการติดต่อสื่อสารในอุปกรณ์พกพา นอกจากนี้ ความสามารถเหล่านี้ยังช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานแบบออฟไลน์ได้เพื่อลดการหยุดชะงักของการดำเนินการในร้านค้า ขณะที่ข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่จะซิงค์กับระบบโดยอัตโนมัติเมื่อกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง

 

ตัวเครื่องมือเทคโนโลยีภายในร้านถูกดีที่พาร์ทเนอร์ใช้งานอยู่นั้นจะเป็นตัวจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายในร้าน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากที่ต้องได้รับการนำเข้าระบบและถูกจัดระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางพาร์ทเนอร์ ซึ่งระบบ Google Kubernetes Engine และ Anthos Service Mesh ก็ได้ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดี

 

TD เร่งมือพัฒนานวัตกรรมได้ด้วยการใช้โครงสร้างระบบที่มั่นคงและแข็งแรง โดยมีเครื่องคีออสก์บริการตนเองแบบใหม่เข้ามาพลิกโฉมร้านโชห่วยให้กลายเป็น “ไฮเปอร์มาร์ทเสมือนจริง” ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแคตตาล็อกสินค้าอุปโภคบริโภคของ TD ได้มากขึ้น รวมถึงสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีภายในร้าน (Pre-Order) ชำระเงินล่วงหน้า และมารับสินค้าได้เมื่อสินค้ามาถึง

 

 

รุจ อัครพณิชสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด กล่าวว่า ทาง TD ได้เปิดตัว มินิแอปใน LINE เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้แก่ทางลูกค้าได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในส่วนของ Membership ใน LINE MINI APP เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเพื่อเป็นสมาชิกของถูกดี ในการสะสมแต้มและแลกคะแนนรวมถึงรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ อีกช่องทาง ที่นอกจากจะอำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นการช่วยพาร์ทเนอร์สร้างฐานลูกค้าประจำของแต่ละร้านได้อีกด้วย

 

ข้อมูลที่ได้จาก LINE MINI APP จะถูกนำไปรวบรวมเอาไว้ในแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อประมวลผลให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจัดสรรสินค้าให้เหมาะสมกับผู้บริโภคได้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างรายได้ให้แก่พาร์ทเนอร์ได้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลวิเคราะห์ที่ได้มาประกอบการตัดสินใจในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 

รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ทางซัพพลายเออร์ได้พิจารณาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้แก่บริษัท และในอนาคตข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ของบริษัทอีกด้วย

 

TD กำลังสำรวจการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศภายนอกร้านค้าแต่ละร้าน หรือเซ็นเซอร์ที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวในบริเวณต่างๆ ของร้านค้า โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกับ Google Cloud ในเฟสต่อไป สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้แพลตฟอร์มค้าปลีกของ TD ตอบสนองต่อรูปแบบสภาพอากาศและความต้องการตามฤดูกาลของผู้บริโภคได้ ในขณะที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และเลย์เอาต์ของร้านค้าก็สามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและทำให้ลูกค้าเห็นสินค้าได้มากขึ้น

 

เอพริล ศรีวิกรม์ Country Manager, Google Cloud ประจำประเทศไทย กล่าวว่า TD ไม่ได้แค่ช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจโดยครอบครัวอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับแบรนด์อาหารสำเร็จรูปอิสระในท้องถิ่น รวมถึงโอกาสสร้างอาชีพให้กับชุมชนรากหญ้าด้วย เนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกประจำปีนี้ และเป็นผู้นำในการสนทนาเกี่ยวกับการฟื้นตัวของผู้ประกอบการ MSME ทั่วภูมิภาคนี้

 

“TD จึงถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำระบบคลาวด์ ข้อมูลวิเคราะห์ และเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อส่งเสริมกลุ่มที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นมือใหม่สำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้ เราภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ TD ในการเติบโตรอบด้าน และพร้อมที่จะสนับสนุนการขยายการดำเนินงานด้านการค้าปลีกและนวัตกรรมของบริษัทไปยังตลาดอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป”

RELATED NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้