บราเดอร์ มอบชุดเครื่องเสียง BMB แก่ กทม.

Spread the love

 

นายพงษ์พันธ์ สุระวัฒน์เจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขยายธุรกิจ พร้อมด้วยนายกฤษฏภพ ศรีขาว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องเสียง BMB บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเสียง BMB จากประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารวม 151,450 บาทแก่กรุงเทพมหานคร

 

เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง ดังพันธสัญญาสากลของกลุ่มบริษัทบราเดอร์ ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ “ชุมชนท้องถิ่น” แบ่งปันโอกาสและความรู้สู่สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมให้แก่ทุกชุมชนท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการ

 

โดยการมอบอุปกรณ์เครื่องเสียง BMB ในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ต้องการใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อสำหรับสร้างความสุขในวันหยุดให้แก่คนกรุงเทพฯ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววิไลรัตน์ พลอยเกษม คีตศิลปินอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการสังคีต กรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

Scroll to Top