บราเดอร์ ทำ “พลาสอิฐ อีโค่บริกส์” ไปสร้างห้องเอนกประสงค์ให้โรงเรียนแบมบู

Spread the love

 

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ และนายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมนำ “พลาสอิฐ” หรือ “อีโค่บริกส์” (Ecobricks) กว่า 1,500 ชิ้น ที่ได้จากการนำพลาสติกชิ้นเล็กๆ ที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือนำไปรีไซเคิลได้

 

อาทิ ซองพลาสติก ถุงขนม หลอด เปลือกลูกอม ฯลฯ มาบรรจุลงในขวดพลาสติกจนแน่น ทากาวให้ขวดติดกันเป็นบล็อก แล้วจึงนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างแทนก้อนอิฐเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนแบมบู จ.กาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชนไทยและพม่าผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เพิ่มศักยภาพให้พร้อมเป็นกำลังคนรุ่มใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ

 

โดยมีแคทเธอรีน รูท ไรลีย์ ไบรอัน ครูชาวนิวซีแลนด์วัย 73 ปี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบมบู (Bamboo School) สถานที่ที่เป็นทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และเป็น “บ้าน” สำหรับเด็กขาดโอกาสในชุมชนบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ

 

นอกจากนี้ บราเดอร์ ยังได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการก่อสร้างและอุปกรณ์การเรียนการสอนรวม 30,000 บาท และมอบทุนการศึกษารวม 20,000 บาท พร้อมจัดเลี้ยงของว่างและอาหารกลางวันแก่เด็กๆ โรงเรียนแบมบู พร้อมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสร้างทักษะด้านอาชีพด้วยการจัดฝึกอบรมการตัดเย็บด้วยจักรเย็บผ้าบราเดอร์

 

กิจกรรมในครั้งนี้ บราเดอร์ ได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable Development Goals) โดยบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2050 ของ บราเดอร์

Scroll to Top