แคนนอน เดินหน้ากิจกรรม “Canon Volunteer” ครั้งที่ 36

Spread the love

 

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (แคนนอน) เดินหน้าจัดกิจกรรม “Canon Volunteer” ครั้งที่ 36 โดยมีนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาทั้งสิ้น 83 คน จากกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

 

โดยได้รับความร่วมมือจากกิจการศูนย์ฝึกอบรมเนวี่บลูกองทัพเรือ ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะริมหาด ณ หาดตะวันรอน นอกจากนี้ ยังได้มอบอาหารสัตว์และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่อยู่ในพื้นที่หาดเตยงาม เพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์และอนุรักษ์ธรรมชาติของเราให้ยั่งยืน

 

นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า กิจกรรม Canon Volunteer เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนคุณค่าสู่สังคมไทย ครอบคลุมทั้งมิติสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

 

โดยกิจกรรมครั้งที่ 36 นี้ เราร่วมกันทำกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสัตว์ในจังหวัดชลบุรี เริ่มจากที่หาดตะวันรอน พนักงานอาสาได้ช่วยกันทำความสะอาดชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่จำเป็นต่อระบบนิเวศ ได้แก่ ปูม้า ปลาตาหวาน และฉลามทรายที่เป็นพันธุ์ฉลามขนาดเล็กที่ช่วยสร้างสมดุลในระบบนิเวศทางทะเลด้วยการควบคุมประชากรสัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ให้ล้นทะเล

 

ปัจจุบันฉลามชนิดนี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ หาดเตยงาม เพื่อมอบอาหารสุนัขและแมวรวม 400 กิโลกรัม ร่วมกันล้างกรงสุนัขและแมวภายในศูนย์ฯ พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ศูนย์ฯ ตลอดเวลาที่ผ่านมา แคนนอน ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ‘ปรัชญาเคียวเซ’ ขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม

Scroll to Top