แฟลช เอ็กซ์เพรส สานต่อ “โครงการขับขี่ปลอดภัยปีที่ 4”

Spread the love

 

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ทำความร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวนครบาล โดย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ,กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดย พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ผู้แทนจาก กองบังคับการตำรวจทางหลวง

 

และดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำความร่วมมือ “โครงการขับขี่ปลอดภัย ปีที่4” อบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านความปลอดภัยให้พนักงานขนส่งแฟลชทั่วประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจขนส่งภาคเอกชนได้ตระหนักถึงการใช้รถอย่างระมัดระวังให้สอดคล้องกับกฏหมายจราจร ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Scroll to Top