FWD ประกันชีวิต นำ 3 ตัวแทนรับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น

Spread the love

 

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำ 3 สุดยอดตัวแทน FWD ประกันชีวิต ได้แก่ นางสาวประภาภรณ์ โพลดพลัด และนางภัทนี ศิริวารินทร์ และนางสาวณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน เข้ารับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2565

 

ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards 2023 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ เพื่อมอบให้ตัวแทนต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นเพียง 20 คนในแต่ละปี จากตัวแทนทุกบริษัท ทั่วประเทศ

 

โดยพิจารณาผลงานด้านการขาย การพัฒนาตนเอง การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณ เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจประกันชีวิต

Scroll to Top