การตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมันและก๊าซช่วยยกอุตสาหกรรมพลังงานสู่เศรษฐกิจสีเขียว

Spread the love

 

อุตสาหกรรมพลังงานมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก โดยจากข้อมูลจากองค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก (OPEC) และองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ระบุว่าอุปสงค์น้ำมันของโลกคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 2.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) หรือประมาณ 2.3% ในปี 2566

 

นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2025 ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีการเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 0.8% ซึ่งสูงถึงประมาณ 4,240 พันล้านลูกบาศก์เมตร (bcm) ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงต้องส่งมอบทรัพยากรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น

 

อย่างไรก็ตามการขนส่งน้ำมันและก๊าซอาจมีราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีปัญหา เช่น ท่อแตกร้าว ทั้งนี้ ถ้าไม่มีการตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมันและก๊าซและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาเหล่านี้อาจบานปลายและส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ภาคพลังงานจึงต้องหาวิธีการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาและหันมาสนับสนุนเรื่องของความยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้ด้วย

 

การตรวจสอบท่อนำส่งคืออะไร

 

นางมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การตรวจสอบท่อนำส่งเป็นกระบวนการประเมินสภาพของท่อและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อความสมบูรณ์และความปลอดภัยของท่อ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษาและการทำงานของท่อที่ใช้ในการขนส่งน้ำมัน ก๊าซและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 

 

การตรวจสอบท่อสามารถทำการเช็คได้หลายวิธี รวมถึงการตรวจสอบด้วยสายตา การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การตรวจสอบด้วยสายตาเกี่ยวข้องกับการใช้บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบท่อส่งและระบุปัญหาหรือปัญหาที่มองเห็นได้ การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อประเมินสภาพของท่อส่งโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ

 

นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่า Magnetic Flux Leakage (MFL) มาใช้ โดยหลักการทำงาน คือการตรวจจับการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กภายในผนังท่อ ที่เกิดจากข้อบกพร่องของพื้นผิวหรือใต้พื้นผิว วิธีนี้มักใช้เพื่อตรวจจับการกัดกร่อนและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกของท่อนำส่ง

 

ตลอดจนการตรวจสอบโดย Ultrasonic testing (UT) ด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง คลื่นเสียงจะถูกส่งผ่านผนังท่อและแสดงผลการทดสอบตลอดระยะความยาวท่อแสดงผลทั้งภายในละภายนอก สำหรับวิธีการนี้สามารถตรวจจับการสึกกร่อน รอยร้าว และความเสียหายภายในประเภทอื่น ๆ ได้

 

การตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมันและก๊าซส่งเสริมภาคพลังงานขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว

 

การตรวจสอบท่อนำส่งสามารถช่วยสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งน้ำมันและก๊าซให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน รวมถึงมีการพิจารณานะด้วยว่าการตรวจสอบท่อนำส่งมีส่วนผลักดันธุรกิจพลังงานไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวนี้อย่างไร

 

ธุรกิจพลังงานต่างๆ สามารถมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการป้องกันการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันและก๊าซเพราะหากเกิดสถาณการณ์นี้ขึ้นจะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการจัดการและซ่อมแซม

 

ดังนั้นการตรวจสอบท่อส่งอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ธุรกิจพลังงานสามารถรับรู้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ ซึ่งทำให้บริษัทด้านพลังงานสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดการรั่วไหลและยังช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

นอกจากประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การตรวจสอบท่อยังช่วยให้บริษัทพลังงานลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ทั้งนี้การตรวจสอบท่อตามแผนการทำงานจะสามารถระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับบริษัทพลังงานที่อาจจะต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของการนำส่งน้ำมันและก๊าซ

 

ตลอดจนลดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ำมันและแก็ส โดยการตรวจสอบท่อนำส่งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมและเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายในปัจจุบัน

 

การตรวจสอบท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซนี้ยังสามารถสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทพลังงานและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ ด้วยการแสดงความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทต่าง ๆ สามารถสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันด้วยการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า หน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

Scroll to Top