LINE วันนี้กับบทบาทแพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร ที่ไม่ได้มีดีแค่การสื่อสาร

Spread the love

 

หลังจาก LINE ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้ว สิ่งที่ LINE ไม่เคยหยุดคือการพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับการใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์ที่รับกับโลกในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าไปตอบโจทย์วิสัยทัศน์หลักอย่าง  Life on LINE  ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ไม่ใช่เพียงแค่ในด้านการสื่อสาร แต่วิวัฒนาการสู่แพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร

 

โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าคนไทยทุกคนต่างถูกเร่งให้เข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลที่มีความหลากหลาย ทั้งการซื้อขายของออนไลน์ บริการทางการเงิน และบริการสาธารณสุขต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็พบเจอกับความซ้ำซ้อน หรือรูปแบบการใช้งานของหลากหลายแอปฯ ที่ไม่อิงกับการใช้ในชีวิตจริง

 

ด้วยเหตุนี้ LINE จึงถูกนำไปใช้ในบทบาทต่างๆ มากขึ้น นอกจากเพื่อการสื่อสารแล้ว LINE ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ การให้ข้อมูลข่าวสาร และอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคนไทย

 

โดยนอกจากบริการอันหลากหลายของ LINE เองแล้ว การนำ LINE Official Account หรือ LINE OA ไปใช้งานและพัฒนาต่อยอดโดยองค์กรต่างๆ ยังถือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแพลตฟอร์ม LINE ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นได้ในอีกมิติ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง 2 องค์กรที่พัฒนา LINE OA ได้อย่างโดดเด่น ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยคำเนินชีวิตได้อย่างสะดวก สบาย เข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้นบนโลกดิจิทัล

 

PWA เปลี่ยน LINE ให้เป็นสำนักงานสาขาใหม่ ตอบโจทย์ทุกบริการโดนใจ ในมือคนไทยทุกคนจากแนวคิดแรกเริ่มในการใช้ LINE เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ใช้บริการในลักษณะ Two Way Communication ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือ PWA ด้วยการเปิดใช้งาน LINE OA ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

 

รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างตรงจุด พัฒนามาสู่การเชื่อมต่อ LINE API เข้ากับบริการที่หลากหลายของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการขอติดตั้งประปา ตรวจสอบค่าน้ำ ขอ Barcode สำหรับชำระเงินค่าน้ำประปา ไปจนถึงการแจ้งเตือน และแจ้งข่าวสารต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ

 

จะเห็นได้ว่าการให้บริการของ ‘PWA’ ผ่าน LINE นอกจากจะให้ความสะดวก และรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดความหนาแน่นของลูกค้าที่ไปชำระค่าน้ำที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่มีกว่า 234 แห่งทั่วประเทศ เปรียบเหมือนเป็นการเพิ่มสำนักงานสาขาพิเศษแห่งที่ 235 ให้อยู่บนสมาร์ทโฟน เพื่อรองรับคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึง เข้าใช้ทุกบริการบนสาขาดิจิทัลแห่งนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาบนแพลตฟอร์มเดียวตลอด 24 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นถึงตัวอย่างองค์กรที่สามารถปรับใช้ LINE เป็นช่องทางช่วยให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกขึ้นได้ด้วยดิจิทัล

 

‘หมอพร้อม’ สร้าง LINE สู่แหล่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพแบบครบวงจร

 

หมอพร้อม  เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการ ที่มองหาเครื่องมือที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 LINE จึงกลายเป็นคำตอบแรก เนื่องด้วยประชาชนคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจำทุกวัน รวมถึงอีโคซิสเต็มของ LINE ที่ช่วยปลดล็อคข้อจำกัดของทางระบบราชการ อำนวยความสะดวกให้ทีม ‘หมอพร้อม’ สามารถให้ข้อมูล และให้บริการด้านสุขภาพกับคนไทยได้อย่างครบคัน รวดเร็ว และเข้าถึงคนได้มากยิ่งขึ้น เกิดการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงทั้งคนในเมือง ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และไม่มีสะดุด ตลอดในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19

 

โดยปัจจุบันมี LINE OA ‘หมอพร้อม’ มีประชาชนคนไทยที่เป็นเพื่อนอยู่ถึงกว่า 14 ล้านคน ในการบรอดแคสต์ข้อความแต่ละครั้ง จะมีผู้ที่เปิดอ่านเฉลี่ยราว 60% ซึ่งในบางครั้งที่มีเนื้อหาน่าสนใจ จะมีอัตราการเปิดอ่านสูงถึง 90% ทำให้ในการส่งข้อความแต่ละครั้งสามารถเข้าถึงประชาชนถึงมากกว่า 8 ล้านคนเลยทีเดียว

 

ทั้งนี้ การออกแบบ LINE OA  หมอพร้อม นับว่ามีความท้าทายอยู่ไม่น้อย เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานมีความหลากหลายตั้งแต่วัยรุ่น ไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่เมื่อมีการเชื่อมต่อ LINE API ก็ยิ่งทำให้การสร้างหรือเชื่อมโยงบริการต่างๆ ของหมอพร้อมบน LINE มีความยืดหยุ่น ยกระดับบริการด้านการแพทย์ของไทยให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงได้สะดวกสบาย นำไปสู่อีโคซิสเต็มทางด้านสุขภาพแบบครบวงจร สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วทันสถานการณ์

 

ทั้งหมดล้วนตอกย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า LINE ไม่ใช่เพียงแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนเท่านั้น แต่ LINE ยังช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์บนโลกดิจิทัลที่ตอบโจทย์คนไทยได้หลากหลายครบครัน ไม่ว่าจะด้วยบริการของ LINE เอง รวมไปถึงการร่วมมือกับหลากหลายองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยบนโลกดิจิทัล ตอกย้ำวิสัยทัศน์ Life on LINE อย่างแท้จริง นับจากนี้ไป LINE จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง สู่บทบาทแพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ให้แก่พันธมิตรภาครัฐ และพันธมิตรภาคธุรกิจไปพร้อมๆ กัน

Scroll to Top