SCB 10X BlockCamp 2022 เฟ้นหานิสิตนักศึกษาร่วมแคมป์อัพสกิลด้านบล็อกเชน

Spread the love

 

SCB 10X เดินหน้าภารกิจ  Moonshot Mission มุ่งสร้างขีดความสามารถใหม่ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมมุ่งสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ โดยมีทีม Venture Builder เป็นหัวหอกสำคัญ ล่าสุด เตรียมจัดแคมป์  SCB 10X BlockCamp 2022 

 

เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจ และมีความสามารถที่โดดเด่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านบล็อกเชน ร่วมบ่มเพาะพัฒนาทักษะแบบเฉพาะทาง พร้อมคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แบบไร้ขีดจำกัด

 

แบ่งประเภทผู้เข้าสมัครออกเป็น 2 แกนหลัก ได้แก่ 1.นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านนวัตกรรมบล็อกเชน (Blockchain Software Engineer (Technical)) และ 2.เจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านบล็อกเชน (Blockchain Product Owner (Business)) โดยสามารถเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตได้ตามความสนใจ ผู้ได้รับคัดเลือก 30 คน จะได้เข้าร่วมแคมป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

เพื่อนำเสนอไอเดีย และพัฒนาศักยภาพกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจด้านบล็อกเชนระดับโลก พร้อมรับประกาศนียบัตร และโอกาสในการร่วมงานกับ SCB 10X ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ https://bit.ly/3bnq7iZ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2565

 

นายพลชมพูนุท ทองแถม ณ อยุธยา Head of Venture Builder บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า SCB 10X มุ่งสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีม Venture Builder (VB) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านการสนับสนุนผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือผู้ประกอบการที่มีไอเดียในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 

ล่าสุดเราเตรียมจัดกิจกรรม  SCB 10X BlockCamp 2022 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถโดดเด่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมด้านบล็อกเชน ร่วมบ่มเพาะพัฒนาทักษะแบบเฉพาะทาง คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แบบไร้ขีดจำกัด ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งระดับโลกด้านบล็อกเชนของ SCB 10X ผ่านการ Mentorship และให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้าน Technology, Blockchain Software Development รวมถึง Business Development

 

โครงการ  SCB 10X BlockCamp 2022  จะเปิดรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเข้าร่วมโครงการภายใต้ 2 แกนหลัก ได้แก่ 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านนวัตกรรมบล็อกเชน (Blockchain Software Engineer (Technical)) และ 2. เจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านบล็อกเชน (Blockchain Product Owner (Business)) เช่น Product Development, Tokenomics Design, Community Building โดยสามารถเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตได้ตามที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ DeFi, NFT, Metaverse, DAO, Web3 Social Graph หรือ Web3 Infrastructure เป็นต้น

 

เพื่อเฟ้นหา 30 คน ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการรับคำแนะนำในการพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดความรู้กับกูรูแถวหน้าผู้คร่ำหวอดในวงการบล็อกเชนระดับโลก เช่น Nansen / Ape Board, Nebula Protocol, Edge Protocol, Impossible Finance, Speedboat และ Laika เป็นต้น พร้อมนำเสนอไอเดียกับคณะกรรมการ และโอกาสในการร่วมงานกับ SCB 10X ในอนาคต

 

“SCB 10X หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “SCB 10X BlockCamp 2022” จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพตลอดจนทักษะที่สอดคล้องและสามารถรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคอมมูนิตี้ที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มนักพัฒนาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะเอื้อให้เกิดระบบนิเวศในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนแก่ประเทศไทยอีกด้วย”

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://bit.ly/3bnq7iZ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2565 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://blockcamp.scb10x.com/ Telegram: SCB 10X BlockCamp 2022 หรือ อีเมล: SCB10XBlockCamp2022@gmail.com

Scroll to Top