“Wishlist” บอร์ดเกมการเงิน สร้างวินัยคนรุ่นใหม่

Spread the love

 

Sea (ประเทศไทย) ร่วม TK Park กระจาย “Wishlist” บอร์ดเกมการเงินไปยัง 31 ศูนย์การเรียนรู้ เสริมเกราะสร้างวินัยการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่

 

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) ร่วมส่งมอบบอร์ดเกมฝึกทักษะทางการเงิน “Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน” ให้กับ TK Park โดยมี นายวัฒนชัย วินิจจะกุล รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ TK Park สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

โดยคาดว่าความร่วมมือเพื่อการกระจายบอร์ดเกมการเงิน Wishlist ไปยังศูนย์การเรียนรู้ TK Park และเครือข่ายอีก 31 แห่ง ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ TK Park ในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงความรู้ทางการเงินผ่านบอร์ดเกมได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

 

Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน เป็นบอร์ดเกมที่ได้รับการพัฒนาจาก Sea (ประเทศไทย) และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการเรียนรู้ และถูกออกแบบให้ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกทักษะการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลผ่านกลไกของบอร์ดเกม มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้องสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้สามารถใช้ความรู้และทักษะด้านการเงินในการยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคตได้

 

Scroll to Top