TRUE ขับเคลื่อน “Going Zero E-WASTE กับศูนย์อาเซียน”

Spread the love

 

TRUE ร่วมกับ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขับเคลื่อน “Going Zero E-WASTE กับศูนย์อาเซียน” จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

 

จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักในหน้าที่ของเทคคอมปานีไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม คือ การลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ฝังกลบให้เป็นศูนย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

 

การดำเนินการดังกล่าวให้บรรลุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมนั้น จำเป็นต้องผนึกกำลังกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ครั้งนี้ เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัดรัฐสภา สนับสนุนโครงการรณรงค์ “Going Zero E-Waste กับศูนย์อาเซียน” ขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรในโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ”

 

โดยร่วมขับเคลื่อนภารกิจ SMART Parliament เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้สามารถนำสมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลิกใช้งาน มาทิ้งได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมนำไปจัดการอย่างถูกวิธีเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ที่ผ่านมาทั้งทรูและดีแทค ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการคัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยดีแทค ได้ทำโครงการทิ้งสมาร์ท ต่อเนื่องมาเป็นโครงการทิ้งให้ดี ขณะที่ทรู ได้ทำ “Waste to Wonders ขยะ สร้าง โลก” ซึ่งทั้งสอง 2 โครงการ ได้สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และหลังควบรวม ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงสานต่อความมุ่งมั่น รวมจุดแข็งของทั้งทรู-ดีแทค เปิดโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ”

 

พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อตั้งจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทรู เน้นย้ำมาโดยตลอด คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นที่นำมาร่วมโครงการ ต้องเชื่อมั่นได้ว่าจะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ปลอดภัย 100% ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน ซึ่งเป็นหนึ่งมิติสำคัญที่ทำให้ทรู ได้รับการประเมินดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มโทรคมนาคมของโลกต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

Scroll to Top