ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จับมือเครือ รพ.วิชัยเวช ติดตั้ง Solar Rooftop

Spread the love

 

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ในการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์ระบบ Solar Rooftop ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านพลังงานสะอาดที่ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ให้ความสำคัญ ให้กับโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

 

โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เป็นสาขานำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสาขาอื่น ๆ ต่อไป

 

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะที่ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้ แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ที่อยู่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยเสมอมา เราเล็งเห็นเทรนด์ความต้องการใหม่ ๆ ของโลกยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานที่แปรเปลี่ยนไปสู่แนวทางความยั่งยืนมากขึ้น

 

จึงมีวิสัยทัศน์ที่จะขยายความเชี่ยวชาญของตนให้เป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายก๊าซ LPG ทั่วไป สู่กลุ่มบริษัทพลังงานครบวงจรเพื่อทุกคน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในหลากหลายมิติให้กับสังคมอย่างแท้จริง

 

ธุรกิจโซลาร์ รูฟท็อป เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทางบริษัทฯ ได้วางรากฐานสำหรับการสนับสนุนแนวคิดเรื่องพลังงานสะอาด สอดคล้องกับการพยายามเพิ่มความหลากหลายให้กับธุรกิจในพอร์ตโฟลิโอ ทั้งเพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างช่องทางรายได้ใหม่ ๆ เป็นการต่อยอดธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงนามในสัญญา PPA 15 โครงการให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมกำลังการผลิตกว่า 10 เมกะวัตต์

 

โดยตั้งเป้ากำลังการผลิตรวมอย่างน้อย 30 เมกะวัตต์ภายในปีนี้ และมีเป้าหมายที่จะขยายให้ได้ถึง 100เมกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยเน้นที่กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาล เพื่อช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานฟอสซิล รวมถึงสถานศึกษา วัด โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจเพื่อผลดีต่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

 

การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ก็ถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญสำหรับดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มสุขภาพและสาธารณสุข โดยในเฟสแรกจะเป็นความร่วมมือในการติดตั้ง และดูแลอุปกรณ์โซลาร์ รูฟท็อปขนาด 250 กิโลวัตต์ที่ และอยู่ในระหว่างการพูดคุยเพื่อขยายความร่วมมือไปสู่โรงพยาบาลในเครืออีก 3 แห่ง รวมเป็น 1 เมกะวัตต์ในอนาคต

 

โดยคาดว่าในปีแรกของการติดตั้ง จะช่วยกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชลดการใช้พลังงานได้มากกว่าปกติ 20% พร้อมช่วยลดค่าไฟฟ้ากว่า 30%

 

“ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชที่ให้ความไว้วางใจให้บริษัทได้ติดตั้งและดูแลโซลาร์รูฟท็อปในโครงการดังกล่าว ซึ่งเราคาดหวังว่าภายในสิ้นปี 2566 ความร่วมมือนี้จะช่วยโรงพยาบาลลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ มากกว่า 170 ตัน/ปี เป็นหมุดหมายความสำเร็จสู่ความร่วมมืออื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

 

พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

 

“สำหรับความร่วมมือในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มุ่งเห็นประโยชน์ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประหยัดพลังงาน”

 

ลดการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

 

“ในนามของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ให้กับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต”

Scroll to Top