ซีพีเอฟ ประเทศไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ย 3.80 – 5.00 ต่อปี

Spread the love

 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.63% และอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

 

 

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ จาก ทริสเรทติ้ง โดยมีธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายในวันที่ 28 – 29 เมษายน และ 3 พฤษภาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ

 

CPFTH เป็นหนึ่งในผู้นำในเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรในประเทศไทย ประเภทสัตว์บก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกิจการผลิตอาหาร โดยมีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมรอบด้านและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน CPF เปิดเผยว่า ธุรกิจของ CPFTH มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยบริษัทยังมุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ ธนาคารผู้จัดจำหน่ายคาดว่าหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นที่จะออกและเสนอขายน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต โดย CPFTH เป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ CPF และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A+ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ CPFTH ได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ CPFTH สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 และธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-8888888 กด 819

Scroll to Top