หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 เต็มแล้ว

Spread the love

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 เปิดจองซื้อเพียงวันเดียวเต็มจำนวนอีกแล้ว เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์ มูลค่าเสนอขาย 2,150 ล้านบาท อายุ 2 ปี จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25%ต่อปี และต่ำสุด 0.50%ต่อปี พร้อมคุ้มครองเงินต้น 100 %

 

นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office (SCB CIO ) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้กระแสการตอบรับการลงทุนในหุ้นที่กู้มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภท Inverse Floater Note จากกลุ่มลูกค้าเวลธ์เป็นอย่างมาก จึงเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 /2565 ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565

 

แต่เปิดจำหน่ายได้เพียง 1 วัน ยอดจองซื้อเต็มจำนวนอีกแล้ว มูลค่าเสนอขาย 2,150 ล้านบาท อายุ 2 ปี เงินลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท ทวีคูณครั้งละ 1 ล้านบาท จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน แบบลอยตัว และสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Thai Overnight Repurchase Rate – THOR) ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 เริ่มนับจากวันที่ออกตราสารในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 – 28 มิถุนายน 2567

 

นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในงวดแรก ประมาณ 2.75 % ต่อปี ส่วนในงวดที่ 2-8 จะได้รับผลตอบแทน 3.25 % ลบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (THOR )ระยะเวลา 3เดือน (THOR คืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารคำนวณโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบ Compound Average)

 

โดยในงวดที่ 2-8 นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 3.25%ต่อปี (หากดอกเบี้ยอ้างอิงTHORไม่ติดลบ)และผลตอบแทนขั้นต่ำประมาณ 0.50% ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% โดยธนาคารไทยพาณิชย์​เมื่อถือจนครบกำหนดอายุตราสาร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ SCB Inverse Floater เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะทรงตัวหรือไม่ขึ้นเร็วและแรงอย่างต่อเนื่อง

 

นางขวัญกมล พริ้งวณิชย์ Division Head, Financial Market Trading ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การคัดสรรผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ SCB Inverse Trading เป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสายงาน Investment Office and Product ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ และจับจังหวะการลงทุนของตลาด เพื่อออกผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนส่งผลให้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ​”SCB​ Inverse Floater” ได้รับการตอบรับที่ดี เหมาะกับภาวะการณ์ลงทุนในปัจจุบัน ที่เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าเวลธ์และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

 

โดยสายงาน ​Financial Market มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์ประเภทอัตราดอกเบี้ยและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง​ THOR ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุนตามแนวทางของธนาคาร​แห่งประเทศไทย

Scroll to Top