เอสซีบี เทคเอกซ์ จับมือ 3 พันธมิตรชั้นนำ เปิดเวที Revolutionising Digital Lending for Thailand’s Sustainable Future Economy

Spread the love

 

เอสซีบี เทคเอกซ์ (SCB TechX) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ผนึกกำลัง 3 พันธมิตรชั้นนำ  แมมบู (Mambu) ผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ SaaS บนแพลตฟอร์มคลาวด์ (Cloud Banking Platform) ปับลิซีส เซเปียนท์ (Publicis Sapient) ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น และ Amazon Web Services (AWS) ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุมและนำมาใช้มากที่สุดในโลก

 

จัดงานสัมมนาให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) ภายใต้หัวข้อ Revolutionising Digital Lending for Thailand’s Sustainable Future Economy ให้กับผู้บริหารองค์กร รวมถึงบริษัทที่มีความสนใจประกอบธุรกิจด้านนาโนไฟแนนซ์ (สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ) และพิโกไฟแนนซ์ (สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ)

 

มุ่งหวังสร้างการตระหนักรู้ถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในเรื่องดิจิทัลและความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสินเชื่อดิจิทัลที่นำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาบริการทางการเงิน เนื้อหาภายในงานครอบคลุมเทรนด์ความต้องการของสินเชื่อดิจิทัลที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเจาะลึกถึงโอกาสการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับการแข่งขันที่เปิดกว้างมากขึ้นในประเทศไทย

 

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของ SCB TechX คือ การสร้างขีดความสามารถใหม่ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยต่อยอดและสร้างธุรกิจใหม่ให้กับพันธมิตรและองค์กรต่างๆ

 

โดยหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เราอยากกล่าวถึง คือ ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance) บริการทางการเงินระดับจุลภาค เช่น การฝากเงิน การปล่อยสินเชื่อ การโอนเงิน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้น้อยและธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการธนาคารแบบเดิมและบริการที่เกี่ยวข้องได้

 

โดยเราโฟกัสไปที่สินเชื่อสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ โดยขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ได้แก่

 

1. สินเชื่อนาโน (Nano Finance) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 2. พิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และ 3. สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) โดยใช้ข้อมูลทางเลือกในการอนุมัติสินเชื่อ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

 

“ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ Bloomberg พบว่าภาพรวมตลาดไมโครไฟแนนซ์ในประเทศไทยมีขนาดประมาณ 2 แสนล้านบาท ในขณะเดียวกันยังมีคนไทยจำนวนมากกว่า 18% ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้จึงต้องพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ ทำให้ตลาดของสินเชื่อนอกระบบมีขนาดกว่า 1 ล้านล้านบาท ตัวเลขนี้เองชี้ให้เห็นว่าตลาดสินเชื่อนาโน และพิโกไฟแนนซ์มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรเทาลง

 

ด้วยเหตุนี้เอง SCB TechX จึงเล็งเห็นถึงโอกาส และศักยภาพการเติบโตของตลาดสินเชื่อดิจิทัลในไทย โดยเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา พัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม ตลอดจนการเชื่อมพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนและพิโกไฟแนนซ์ได้เป็นอย่างดี ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจการเงินและในการพัฒนาประเทศต่อไป” นายตรัยรัตน์ กล่าวเสริม

 

นายมาวส์ เบอร์เทรนด์ (Myles Bertrand) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Mambu กล่าวว่า ด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Regulations) และความต้องการที่สูงขึ้นท่ามกลางการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาด กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น (Agility) จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมธุรกิจสินเชื่อของเอเชียแปซิฟิก ซึ่งประเทศไทยถือเป็นผู้นำตลาดของธุรกิจสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เห็นได้จากการใช้สินเชื่อที่มีปริมาณกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณสินเชื่อทุกประเภท

 

ดังนั้น ระบบลีน (LEAN) จะช่วยให้สถาบันทางการเงินสามารถปรับเปลี่ยนและลดขั้นตอนต่างๆ ให้น้อยลงและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึงการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อและการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมกับช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับในการขออนุมัติสินเชื่อในช่วงเวลาที่ต้องมีการปรับตัว

 

ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มในการให้บริการจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สถาบันทางการเงินเอาตัวรอดและประสบความสำเร็จได้ และด้วยแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Mambu ผู้ให้บริการสินเชื่อจะสามารถให้บริการลูกค้าด้วยด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่มีความยืดหยุ่น รวดเร็วและปลอดภัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว”

 

นางเอ็มม่า สเกลส์ กรรมการผู้จัดการ อาเซียน ปับลิซีส เซเปียนท์ กล่าวว่า “มากกว่าหนึ่งในสามของประชากรผู้ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีบัญชีธนาคาร (unbanked) หรือมีบัญชีธนาคารแต่เข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ (underbanked) ประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อุตสาหกรรมการเงินยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) ของปับลิซีส เซเปียนท์ พบว่าคนไทยมีความต้องการทางด้านการเงินทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว และธุรกิจที่มีความหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับช่วงอายุ วิถีชีวิตของแต่ละคน ตลอดจนวงจรการเติบโต

 

SCB TechX ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) และปับลิซีส เซเปียนท์ (Publicis Sapient) ในเครือปับลิซีส กรุ๊ป มีเป้าหมายสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่และดีที่สุดในอาเซียน เราอยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี, แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และบริการด้านการท่องเที่ยวบนระบบออนไลน์ ที่นำเอากลยุทธ์ Gamification มาใช้เป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ ด้วยวิธีคิดใหม่ๆ ด้านการเงินธนาคารเพื่อสร้าง Engagement ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ เรายังมีแพลตฟอร์ม self- service ที่สามารถพัฒนา และปรับใช้ข้อมูลของผู้สมัครที่มีจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และมีความปลอดภัยสูง ให้บริการสำหรับธนาคาร และผู้ที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อดิจิทัลอีกด้วย

 

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิ้วติ้งมีบทบาทที่สำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจการเงิน ซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน SCB TechX เพื่อสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อดิจิทัล ความร่วมมือกับ AWS จะช่วยให้ทั้ง SCB TechX, ปับลิซีส เซเปียนท์ และ Mambu สามารถเข้าถึงบริการด้านคลาวด์มากกว่า 200 บริการ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยบนคลาวด์ที่เป็นผู้นำ และโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของ AWS เรามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน SCB TechX, ปับลิซีส เซเปียนท์ และ Mambu อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย

 

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในแวดวงฟินเทคเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ นายฝ่าม ควง มิน (Pham Quang Minh) ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย และเวียดนาม ของ Mambu, นายโจนาธาน ชาร์ป ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด, นางสาวจตุพร พิมพ์เงิน ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและข้อมูลอัจฉริยะ ผู้ให้บริการดีมันนี่ (DeeMoney),

 

นายณรงค์ฤทธิ์ อินทสันตา Senior Solution Architect จาก AWS, นายลูก้า ดูริสโซทโท (Luca Durisotto) ASEAN Digital banking Lead จาก AWS และนางสาวถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท มันนิกซ์ จำกัด (MONIX) ร่วมแบ่งปันความรู้ แนวคิด ตลอดจนประสบการณ์เกี่ยวกับโอกาสที่เปิดกว้างในการประกอบธุรกิจบริการนีโอแบงก์กิ้งในประเทศไทย พร้อมเผยถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและข้อมูลในภาคการเงิน ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล

Scroll to Top