ไทยพาณิชย์ โพรเทค ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปูทางอาชีพที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองให้คนรุ่นใหม่

Spread the love

ไทยพาณิชย์ โพรเทค จับเทรนด์คนรุ่นใหม่มองหาอาชีพอิสระ สร้างหลักสูตรเส้นทางความเป็นมืออาชีพทางการเงินและประกันให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินและประกัน ทั้งยังสามารถมีรายได้ระหว่างเรียน ด้าน มทร.ชี้โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายในการปั้นคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคต

 

นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) กล่าวว่า ปัจจุบันการวางแผนทางการเงินเพื่อดูแลตัวเองได้ในระยะยาวเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยทุกคน ประกอบกับแนวโน้มการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองและต้องการทำอาชีพที่มีความอิสระ สอดคล้องกับแนวทางของไทยพาณิชย์ โพรเทค ที่ต้องการสร้างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองรุ่นใหม่ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนทางการเงินของตนเองและพร้อมช่วยวางแผนทางการเงินให้ผู้อื่น

 

โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการให้ ไทยพาณิชย์ โพรเทค เข้าไปมีส่วนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนทางการเงินให้กับนักศึกษาผ่านหลักสูตร    เส้นทางความเป็นมืออาชีพกับ SCB Protect   เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถนำปรับใช้เมื่อสำเร็จการศึกษาและการมีอาชีพในอนาคต

 

นอกจากนี้ยังได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่นักศึกษาที่สนใจผ่านการให้ความรู้ การฝึกอบรม รวมถึงการให้คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้

 

“เราได้เตรียมหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอดรับกับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีวิชาชีพติดตัว จนถึงมีใบประกอบวิชาชีพ ภายใต้หลักสูตรนี้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจประกันที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการขายเท่านั้น แต่รวมไปถึงการวางแผน การบริหารจัดการ

 

ทั้งนี้ ธุรกิจประกันเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่ง และธุรกิจนี้ยังขาดบุคลากรจำนวนมาก ทั้งในสายการบริหารจัดการ การวางแผนรับมือความเสี่ยง การพิจารณารับประกันภัย และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เรามุ่งหวังเห็นผลสำเร็จในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และสร้างประสบการณ์ด้านการประกันภัยให้แก่นักศึกษา ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดเพื่อมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต”

 

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงให้ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และเป็นการพัฒนานักศึกษาด้วยการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงบนระบบนิเวศน์ขององค์กร นักศึกษากลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมเส้นทางความเป็นมืออาชีพกับ SCB Protect เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ในคณะบริหารธุรกิจ โดยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าโครงการจำนวน 50 คนต่อ 1 รุ่น โดยจะเริ่มเรียนหลักสูตรตั้งแต่ ก.ค.- ก.ย.2565

 

“โครงการนี้ตอบโจทย์ในหลายมิติให้แก่มหาวิทยาลัยฯ อย่างมาก เพราะเรามีเป้าหมายว่า นักศึกษาที่นี่ต้องมีความรู้ และมีงานทำ เรากำลังเดินหน้าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา ซึ่งงานขายเป็นหลักพื้นฐานของผู้ที่มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมือาชีพ เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานภายใต้การจัดทำความร่วมมือนี้จะประสบความสำเร็จและต่อยอดทางด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรต่อไป”

Scroll to Top